Pressmeddelande -

Röda Korset kraftsamlar inför Mors dag

När krig, våld och förstörelse tränger sig in i vardagen drabbas mammor och barn extra hårt. Under maj månad har Röda Korset uppmärksammat de kvinnor och mammor som lever under hemska förhållanden i krigs- och konfliktområden runt om i världen. På Mors dag når Rädda mammorna-kampanjen sin höjdpunkt och evenemang planeras runt om i landet.

- Vi vill upp­märksamma det hot som riktas mot kvinnor som drabbats av krig och konflikt. Kvinnors styrka att skydda och hjälpa sin familj är enorm. En kraft som måste tas tillvara. Ju fler som deltar i kampanjen desto fler mammor och barn kan få växa upp tillsammans, säger Rolf Willman, flykting-konsulent i Röda Korset, region Göta.

Med pengar som har samlats in under Rädda mammorna-kampanjen kommer Röda Korset att bland annat kunna hjälpa kvinnor att föda barn under säkra förhållanden ut i världen, återförena familjer och se till papperslösa mödrar får den vård de behöver.

– Kvinnors och barns behov och rättigheter blir många gånger förbisedda när krig och konflikt råder. Brist på medicin och hygien får allvarliga konsekvenser på mödradödligheten. Mammor som lever på flykt undan krig blir ofta utsatta för övergrepp och många familjer splittras, säger Rolf vidare.

I helgen går rödakorsare ut på gator och torg för att samla in pengar till detta arbete. Lägg gärna pengar i några av våra insamlingsbössor. Ser du inte oss så hälsar vi dig välkommen till Röda Korsets mötesplats Kupan som finns på många orter.

Exempel på hur bidrag till Röda Korset kan hjälpa utsatta kvinnor:

 • För 70 000 kr kan Röda Korset bygga ett hygieniskt och funktionellt mödravårds- och förlossningsrum på landsbygden så att mammorna kan föda med hjälp av utbildad personal.
 • För 500 kr kan vi förse en bybarnmorska med fem förlossningskit och hygienartiklar till nyblivna mammor.
 • För 700 kr kan vi utbilda en sk. ”bybarnmorska”
 • För 100 kr kan vi förse en bybarnmorska med utrustning för en förlossning. För samma summa kan en nyförlöst mamma få det hon behöver efter en förlossning, till exempel trosor, bindor och hygienartiklar.
 • För 70 kr lägger vi om en nyfödd med rena linnen och babydukar. För samma summa kan vi hjälpa en gravid gömd kvinna att få tillgång till mödravård i Sverige. 

Läs mer på vår hemsida - www.redcross.se

Röda Korset, region Göta

För mer information om Röda Korset stöd till flyktingar, kontakta:
elina.erlandsson@redcross.se       flyktingkonsulent Jönköpings län          tel: 036-15 17 88
marina.haugdahl@redcross.se      flyktingkonsulent Södermanland           tel: 016-17 22 32
rolf.willman@redcross.se             flyktingkonsulent Östergötland            tel: 013-37 58 92

Mer information om Rädda mammorna-insamlingen och lokala aktiviteter, kontakta: hasse.olson@redcross.se               insamlingssamordnare                       tel: 036-17 17 86

Ämnen

 • Krig

Kategorier

 • rädda mammorna
 • röda korset
 • sexualiserat våld mot kvinnor
 • mänskliga rättigheter
 • flyktingar
 • insamling

Regioner

 • Jönköping

 

 

Kontakter

Hasse Olson

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation/insamling 036-151786