Pressmeddelande -

Röda Korset kraftsamlar inför Mors dag

När krig, våld och förstörelse tränger sig in i vardagen drabbas mammor och barn extra hårt. Under maj månad har Röda Korset uppmärksammat de kvinnor och mammor som lever under hemska förhållanden i krigs- och konfliktområden runt om i världen. På Mors dag når Rädda mammorna-kampanjen sin höjdpunkt och evenemang planeras runt om i landet.

– Vi vill upp­märksamma det hot som riktas mot kvinnor som drabbats av krig och konflikt. Kvinnors styrka att skydda och hjälpa sin familj är enorm. En kraft som måste tas tillvara. Ju fler som deltar i kampanjen desto fler mammor och barn kan få växa upp tillsammans, säger Erik Ahltorp, flyktingsamordnare i region Mitt.

Med pengar som har samlats in under Rädda mammorna-kampanjen kommer Röda Korset att bland annat kunna hjälpa kvinnor att föda barn under säkra förhållanden ut i världen, återförena familjer och se till papperslösa mödrar får den vård de behöver.

– Kvinnors och barns behov och rättigheter blir många gånger förbisedda när krig och konflikt råder. Brist på medicin och hygien får allvarliga konsekvenser på mödradödligheten. Mammor som lever på flykt undan krig blir ofta utsatta för övergrepp och många familjer splittras, säger Åsa Petersson, folkrättsansvarig i region Mitt.

Vi finns till helgen på gator och torg för att ge allmänheten möjlighet att ge sitt bidrag i någon av våra insamlingsbössor – ser du inte oss så hälsar vi dig välkommen till Mötesplats Kupan.

För mer information om kampanjen i Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Uppland kontakta
Anders Holmer, kommunikatör 021-83 15 62, anders.holmer@redcross.se

Exempel på hur bidrag till Röda Korset kan hjälpa utsatta kvinnor:

  • För 70 000 kr kan Röda Korset bygga ett hygieniskt och funktionellt mödravårds- och förlossningsrum på landsbygden så att mammorna kan föda med hjälp av utbildad personal.
  • För 500 kr kan vi förse en bybarnmorska med fem förlossningskit och hygienartiklar till nyblivna mammor.
  • För 700 kr kan vi utbilda en sk. ”bybarnmorska”
  • För 100 kr kan vi förse en bybarnmorska med utrustning för en förlossning. För samma summa kan en nyförlöst mamma få det hon behöver efter en förlossning, till exempel trosor, bindor och hygienartiklar.
  • För 70 kr lägger vi om en nyfödd med rena linnen och babydukar. För samma summa kan vi hjälpa en gravid gömd kvinna att få tillgång till mödravård i Sverige. 

Stöd vår kampanj "Rädda Mammorna" - läs mer om den här: ww.redcross.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Regioner

  • Dalarna

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt 08-452 48 20