Konferens om våldet mot kvinnor och barn ... en dag om krigens offer

Tid 18 Maj 2010 09:00 – 16:00

Plats Göteborg: Ullevi Lounge, Skånegatan

Om systematiserat våld mot kvinnor och barn i krig och väpnad konflikt Om rätten att få leva med sin familj Träffa 99 andra med ett engagemang för folkrätt och flyktingfrågor