Konferens om Vanvårdade i barndom

Tid 11 Maj 2010 13:00 – 17:00

Plats Stockholm: Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17, Nacka

En dag om... ... bristerna i den sociala barnavården under 1900-talet Vanvårdade berättar och en presentation av vad statens offentliga utredning om vanvård i den sociala barnavården kommit fram till. .. att förhindra att dagens unga tar samma skada En beskrivning av vad som sker nationellt för att kvalitetsutveckla den sociala barn- och ungdomsvården på kort och lång sikt och en presentation av hur barn och ungdomar i HVB-hem och familjehem upplever sin situation och hur vi kan förhindra att de far illa.