Pressmeddelande -

Breddat arbete för barn med uppgivenhetssymtom

Vi visar vårt behandlingsarbete för krigsskadade och torterade flyktingar. Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i samarbete med Folkrätts- och Flyktingkretsen och Röda Korset Region Väst inbjuder till Öppet Hus torsdagen den 27 maj, kl 10-16.

Vi inbjuder återigen till Öppet Hus för att berätta om hur vi arbetar med människor som drabbats av krig och tortyr och berätta om våra planer och tankar för framtida utveckling. Under de senaste åren har vi arbetat mycket med familjer och de barn som utvecklat uppgivenhetssymtom. Detta arbete kommer att breddas ytterligare under de närmaste två åren, inom ramen för ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Vi har Öppet Hus inför sista helgen då Röda Korset vill uppmärksamma och samla in pengar till förmån för krigens offer, Rädda Mammorna-kampanjen. Pengar från denna insamling går bland annat till behandlingscentrens arbete. Hos oss finns många mammor med stora behov av behandling för de förfärliga upplevelser de har med sig.

Till Öppet Hus har vi också bjudit in politiker från de olika Hälso- och sjukvårdsnämnderna som har ansvar för våra patienter, samt tjänstemän från Hälso- och sjukvårdskanslierna och från Asylenheten. Dessutom har våra samarbetspartners inom psykiatri, primärvård, kommunernas flyktingenheter, Migrationsverkets mottagningsenhet i Skövde, frivilliga inom Röda Korset och många andra intresserade fått inbjudan.

Vi finns på Mariestadsvägen 90A i Skövde tillsammans med ett regionalt rödakorskontor.

 

För mer information kontakta

Elisabeth Axelsson, verksamhetschef

0500-42 49 97

elisabeth.axelsson@redcross.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Västra Götaland