Pressmeddelande -

Folkrättens mottagningar

På torsdagskvällarna har Röda Korsets mottagningar, för de som behöver efterforska familjemedlemmar, som försvunnit i världens krigs- och katastrofområden.

Den som kommit ifrån sin familj i en konflikt- eller katastrofsituation kan vända sig till Röda Korset för att få hjälp med att söka rätt på sina familjemedlemmar. De stora grupperna efterforskningar sker i det akuta läget, mitt under brinnande krig eller i samband med de stora katastroferna. Under vårens jordbävning i Haiti registrerades över 26 000 efterforskningsärenden och tusentals haitier fick hjälp att ringa släktingar utomlands. Men även i Sverige får Röda Korset in efterforskningsärenden, som gäller ett brett spektra av världens krigs- och katastrofområden.

– Tack vare Röda Korsets och Röda Halvmånens världsomspännande nätverk kan vi genom kontakter och moderna databaser, som FamilyLinks, lokalisera människor och upprätta kontakter mellan familjemedlemmar som kommit ifrån varandra, säger Evelien Rusch Hellsmark, samordnare för flyktingverksamheten i Väst

I Västra Götalandsregionen har Röda Korset flyktingmottagningar i Göteborg, Borås, Skövde och Trollhättan. Där hjälper flyktingkonsulenter och ett trettiotal frivilliga flyktingguider till att efterforska familjemedlemmar och återförena familjer samt ger stöd till asylsökande. Gruppen förstärks av en jurist som har juridisk rådgivning och företräder asylsökande i Migrationsdomstolen. 2009 gav grupperna stöd till cirka 300 personer i Väst.

 

För mer information eller besök på en mottagning kontakta

Hanna Nankler, konsulent Röda Korset, Region Väst, telefon 070-94 57 12

 

Under maj månad pågår kampanjen Rädda Mammorna då Röda Korset uppmärksammar de hot som riktas mot kvinnor som drabbats av krig och konflikt. Pengar som samlas in går bland annat till att återförena familjer som splittrats i krigens kaos, behandla mammor och barn med svåra krigstrauman samt att bygga förlossningsrum i Södra Sudan, Läs mer om kampanjen på www.redcross.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland