Pressmeddelande -

Kvinnor och barn utsätts för systematiserat våld i krig

På en konferens i Göteborg tisdagen 18 maj lyfter Röda Korset fram de civilas och i all synnerhet kvinnor och barns situation i dagens krig, effekterna av krigstrauma samt Röda Korsets världsomspännande arbete med efterforskning och återförening av familjer som splittrats till följd av krig och konflikt.

- I dagens krig är kvinnor och barn strategiska måltavlor. Vi ser allt oftare hur systematiserat våld används mot kvinnor och barn som en del av krigsföringen, säger Gisela Flood, regionchef.

Från världens krigs- och konfliktområden rapporteras om hur sexualiserat våld används som ett vapen och varje dag våldtas, stympas och dödas kvinnor. Det blir också vanligare att barn deltar i väpnade konflikter. De blir ofta tvångsrekryterade till militära förband eller utnyttjas som sexslavar.

- Krigets lagar ska ge ett gott skydd för civila. Trots att brott mot lagarna begås får vi inte ge upp, utan fortsätta att rapportera om och hjälpa krigens offer, både i de krigsdrabbade länderna och här i Sverige, konstaterar Gisela Flood.

Röda Korsets tillträde till krigsområden ger möjlighet till utveckling av krigets lagar, så att skyddet av civila både efterlevs bättre samt förstärks. Röda Korset i Sverige möter också följderna av det upptrappade våldet mot kvinnor och barn i sitt arbete med återförening av familjer på flykt och behandling av krigsskadade och torterade.

Konferensen är en del av den nationella kampanjen Rädda Mammorna – Krigens offer som uppmärksammar det hot som riktas mot kvinnor som drabbats av krig och konflikt.

Läs mer om kampanjen på www.redcross.se.

För mer information och intervjuer med medverkande, kontakta                                                    

Kristina Borg, folkrättssamordnare, Region Väst, 076-812 22 99

Om våldet mot kvinnor och barn … en dag om krigens offer                                                                        

                                                                                                                   

Tid: 09.00 - 16.00

Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

Ämnen

  • Bistånd

Regioner

  • Västra Götaland