Pressmeddelande -

Ensamkommande flyktingungdomar på lägerverksamhet

Möjligheten till sociala aktiviteter och nätverk är begränsat för många av de barn och ungdomar som flytt till Sverige utan sina föräldrar. Röda Korset anordnar den 14:e-16:e november ett läger i Stockholm för de ungdomar som bor på boenden för ensamkommande flyktingbarn.

- Lägret ger en möjlighet att komma bort från en spänd vardag, att skratta och tillåtas bara vara för en stund. Dessa ungdomar befinner sig i en tillvaro fylld av oro och osäkerhet. Samtidigt som de försöker knyta an till det nya, med skola och kompisar, vet de inte om det är en tillvaro att lita på. Och det kan bli en lång väntan för barnen som väntar på besked i sina asylärenden. säger Elin Palmstierna på Röda Korsets flyktingcenter

Det är en del i den långsiktiga verksamhet som Röda Korset bedriver på dessa boenden för att stärka dessa barn och ungdomar.

De insamlade medlen från Röda Korsets kramkampanj går bland anant till vår verksamhet för denna målgrupp.

För mer information om lägret: Elin Palmstierna 070-6028762

För mer information om Röda Korset i Stockholm: kommunikatör Fredrik Gladh, 08-6383453, fredrik.gladh@redcross.se

Ämnen

  • Flykting-, migrationsfrågor

Regioner

  • Stockholm