Gå direkt till innehåll
Roks talar om incest

Nyhet -

Roks talar om incest

Han sa att det var mitt fel. Så heter seminariet Roks håller på IBD, Internationella brottsofferdagen.
Titeln är talande. Många förövare gör så, säger att det var den utsatta flickans fel. Skammen gör att offren sällan berättar. Idag talar Roks ordförande, utredare och jourtjejer om dessa tabubelagda övergrepp.

- Roks har en tradition av att prata om incest. Redan när kvinnojourerna startade för trettio år sedan skapades rum för trygga samtal mellan jourkvinnan och den stödsökande. Det blev möten i systerskap. Här vågade de tala. Det var så jourkvinnorna såg omfattningen av incestövergrepp. Idag är det främst genom våra tjejjourer, som vi ser att det sexuella våldet fortfarande pågår. Jourtjejerna får samtal från tjejer som lever med sin förövare. Jag önskar att vår rapport och film kan öka medvetenheten om vilka förödande konsekvenser incest och andra sexuella övergrepp ofta får, säger Angela Beausang, ordförande Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Roks rapport ”Det sista de berättar” bygger på enkäter till Roks jourer under 2013. Hälften av de svarande hade mött stödsökande som utsatts för incest och/eller andra sexuella övergrepp. Konsekvenserna har varit stora: Depression, isolering, fobier, fysisk smärta, svårigheter att sätta gränser mot andra, tillitsproblem och en känsla av maktlöshet.

- Det är ett lotteri om kvinnorna får hjälp. Den offentliga vården kan sällan erbjuda rätt stöd och flera jourer är oroliga för hur den stödsökande bemöts inom vården. Jourerna har historiskt varit ett stort stöd och som ordförande för den största riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige känner jag att vi nu måste ta ansvaret att sprida kunskapen, säger Angela Beausang.

Förutom rapporten har Roks producerat filmen ”Han sa att det var mitt fel”. Det är en tecknad film på sex minuter, tänkt att i första hand visas för yrkesverksamma och organisationer som arbetar med barn och vuxna som kan ha utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp. Filmen är tecknad och inga övergrepp visas.

 

Rapportfakta

”Det sista de berättar” bygger på fakta från två enkäter som sändes till Roks tjej- och kvinnojourer våren 2013.

* Hälften av jourerna hade under en tremånadersperiod mött tjejer och kvinnor som utsatts för incest och/eller andra sexuella övergrepp.

* Den vanligaste förövaren är en biologisk far (i 39 procent av fallen).

* Förövaren försöker ofta hindra den utsatta från att berätta om övergreppen.

* Hälften av de stödsökande på jourerna berättar ändå. En femtedel polisanmäler.

 * De flesta utsatta vill få professionellt stöd. Övergreppen har ofta gett allvarliga konsekvenser, som påverkat tjejens eller kvinnans liv.


Roks definition av incest och andra sexuella övergrepp

Incest: Sexuellt våld eller oönskade sexuella handlingar, som ofredande, tafsande eller våldtäkt från en familjemedlem eller annan släkting, till exempel förälder, syskon, morbror eller farfar. Andra sexuella övergrepp: Sexuellt våld eller oönskade sexuella handlingar från någon annan än en familjemedlem, till exempel partner, lärare, barnvakt eller främling.


Roks seminarium om incest på IBD 2014 ”Barn som brottsoffer – mod att se, kraft att åtgärda”

Vad: Roks seminarium "Han sa att det var mitt fel" Var: Norra Latin, Stockholm När: 10.50-12.00 fredag 21 februari. Program: Angela Beausang, Roks ordförande ger en introduktion. Filmvisning ”Han sa att det var mitt fel”. Rapporten ”Det sista de berättar” presenteras av Emma Wilén, utredare Roks. Jourernas möten med utsatta: Malin Jenstav Stockholms tjejjour berättar. 

Filmen och rapporten kan beställas via Roks hemsida www.roks.se eller här


Ämnen

Taggar