Gå direkt till innehåll
Yakin Ertürk, FN-rapportör om mäns våld mot kvinnor och professor i sociologi, deltar i Fadime-dagen 2020. Foto: UNWomen Ankara.
Yakin Ertürk, FN-rapportör om mäns våld mot kvinnor och professor i sociologi, deltar i Fadime-dagen 2020. Foto: UNWomen Ankara.

Pressmeddelande -

Fadime-dagen 2020 gästas av FN-rapportören Yakin Ertürk och jämställhetsminister Åsa Lindhagen

Tid:  Tisdag 21 januari 2020, klockan 08.00-15.30.
Plats:  Norra Latin, Musiksalen, Drottninggatan 71 B, Stockholm  
Media: För deltagande i konferensen och intervjuer med Yakin Ertürk eller andra deltagare - Kontakta Roks pressekreterare Ghita Huldén 070 - 718 83 43 eller ghita.hulden@roks.se

Den 21 januari 2002 mördades Fadime Sahindal av sin egen far. Sedan dess har organisationen Terrafem varje år hedrat Fadimes minne med en konferens. Årets konferens är den sjuttonde och arrangeras i samarbete med Roks och Terrafem.
Syftet är att förvalta det Fadime förde fram i sitt tal i riksdagen några månader innan hon blev mördad - att våld i hederns namn skulle synliggöras och att skydd och stöd ska ges till de utsatta.

Hedersgäst vid årets konferens är internationellt kände Yakin Ertürk, FN-rapportör om mäns våld mot kvinnor 2003-2009, samt professor i sociologi. Ertürk håller tal under konferensen, på temat "Conceptualizing Violence against Women". Hon är fortfarande aktiv i flera forskningsprojekt om våld i hederns namn.  Även jämställdhetsminister Åsa Lindhagen deltar i konferensen.

Med årets Fadime-konferens vill Roks och Terrafem belysa hur synen på våld i heders namn har förändrats under åren sedan Fadime mördades, samt lyfta fram den kunskap om våld i hederns namn som framkommit sedan dess.

Vid konferensen kommer representanter från regeringen, myndigheter, forskare och frivilliga organisationer att medverka. Se hela programmet nedan.

Besökte Sverige som FN-rapportör

Yakin Ertürk arbetade som FN-rapportör om mäns våld mot kvinnor 2003-2009. 

För 14 år sedan, i juni 2006, besökte Yakin Ertürk Sverige i sin roll som FN-rapportör. Hon undersökte då vad som gjordes i Sverige för att stoppa mäns våld mot kvinnor. I en intervju i Amnesty press 2006 sade Ertürk:

- Det vi måste titta vidare på är hur det kommer sig att våld mot kvinnor är så vanligt förekommande även i ett land som Sverige, ett land som på många andra vis har kommit förhållandevis långt i jämställdhetsfrågan.


Fortsätter arbeta med våldsfrågan

Yakin Ertürk är numera pensionerad från universitetet i Ankara, där hon arbetat som professor i sociologi. Men hon fortsätter att arbeta.

Hon är också medgrundare av the Turkish antenna of Mediterrenaen Women's Mediation Network, som initierades av Italiens regering 2017. Syftet är att få kvinnor mer delaktiga i fredsbyggande processer.
https://womenmediators.net/the-mwmn-turkish-antenna-conducts-its-first-local-trainings-on-conflict-resolution-and-mediation-for-women/


Yakin Ertürks senaste arbeten består i två böcker, publicerade 2016 och 2019, samt en kommande artikel, listade här nedan:


1. Violence Without Borders: Paradigm, policy, praxis concerning violence against women. 2016. (Se bifogad information om boken under relaterat material).

2. Co-Editor, 2019. Feminist Advocacy, Family Law and VAW. Routledge. (Se bifogad information om boken under relaterat material).;

3. Forthcoming article on “Political Economy of Peace Processes and the Women, Peace, Security Agenda.” 

4. Dessutom bifogas en rapport som Yakin Ertürk initierade. Rapporten är en granskning av arbetet som FN-rapportörer om mäns våld mot kvinnor utförde under 15 år under åren 1994-2009. (Hela rapporten finns under relaterat material).

            PROGRAM
07.40-08.10    Registrering och kaffe.
08.10-08.20 Inledning: Dagens moderator Alexandra Pascalidou.
08.20-08.30 Musik Venus Kiani, Louise Kvarnbrant.
08.30-08.45
”Regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld”. Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.
08.45-09.00 ”Till minne av Fadime Sahindal”. Nina Pirooz, ordförande Terrafem.
09.00-09.40 ”Sverige och hedersvåld, mansvåld, mening och meningslöshet”.
Jenny Westerstrand, ordförande Roks, Riksorganisationen för
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
09.40-10.30 "Conceptualizing Violence against Women". Yakin Ektürk,
f.d FN- rapportör om våld mot kvinnor
, och professor i sociologi.
10.30-11.00 Kaffe.
11.00-11.40 ”Framåtblickande perspektiv i synen på hedersrelaterade våld”.
Rúna í Baianstovu, lektor socialt arbete, Örebro Universitet.
11.40-12.40 Lunch.
12.30-13.30 ”Konkret stöd till våldsutsatta - nationellt och regionalt”.
Åsa Witkowski, verksamhetschef Kvinnofridsenheten Nationellt
centrum för kvinnofrid
, NCK, Akademiska sjukhuset.
13.30-14.10 ”Om att upptäcka och bedöma hedersrelaterat våld”.
Hanne Martinek, forskare på Socialstyrelsen.
14.10-14.40 Kaffe.
14.40-15.10 ”Hedersrelaterat våld - reflektioner kring en svensk historia".
Åsa Eldén, fil dr i sociologi.
15.10-15.30 ”Ett liv fritt från våld i hederns namn- om frigörande metoder”.
Eman Hussein, tf verksamhetschef Somaya kvinno- och Tjejjour.
Åsa Grimlund Milltoft, verksamhetschef Stiftelsen Unga Kvinnor Värn.
Bernardita Núñez, verksamhetsledare Terrafem.

FAKTA om Terrafem: Det är en riksorganisation som arbetar för ett samhälle fritt från våld.

Terrafem har i tjugo år ger kvinnor och flickor med utländsk härkomst, utsatta för våld i hederns namn och andra former av våld, stödsamtal, rådgivning på kvinnans modersmål, skydd samt kvalificerad juridisk rådgivning.

Detta gör Terrafem via Sveriges första rikstäckande stödtelefon på 69 språk 020-52 10 10 och det skyddade boendet.

För intervju med Yakin Ertürk, kontakta Roks pressekreterare Ghita Huldén, 070 - 718 83 43 eller maila  ghita.hulden@roks.se

Ämnen


Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter. 

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube

Relaterat material