Gå direkt till innehåll
Fotograf: Julia Lindemalm
Fotograf: Julia Lindemalm

Pressmeddelande -

Möte med aktörer i civilsamhället, stat och kommun om arbetet mot våld i samband med Covid-19

Idag håller jämstäldhetsminister Åsa Lindhagen och civilminister Lena Micko ett möte i med berörda aktörer i samhället syfte att kraftsamla i arbetet mot våld samt för att få en lägesorientering från de aktörer i samhället som på olika nivåer kommer i kontakt med våldsutsatta, och de som arbetar med våldsutsatthet. 

Deltagande på mötet är Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid), Akademikerförbundet SSR, Vision, Riksförbundet för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS).  Unizon.

Ämnen


Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter. 

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube