Gå direkt till innehåll
Bild från Motala kommuns hemsida, www.motala.se
Bild från Motala kommuns hemsida, www.motala.se

Pressmeddelande -

​Motala kommunstyrelses ordförande anhållen för grov kvinnofridskränkning – Roks kräver att staten tar sitt ansvar för att skydda kvinnor

Kommunstyrelsens ordförande i Motala har anhållits misstänkt för grov kvinnofridskränkning och har tagit en time out från sitt arbete. Det bekräftar Moderaternas förbundsordförande.

- Vi överraskas inte över att våld är socialt och kulturellt spritt och att en ordförande för en kommun skulle kunna vara skyldig till grov kvinnofridskränkning, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand.

- Däremot rasar vi över det oerhört felaktiga i att kommuner givits ansvar för våldsutsatta kvinnors och barns boende och stöd. Det har visat sig innebära en enorm utarmning och kanske döden för kvinno- och tjejjoursrörelsen som vi känner den, säger Jenny Westerstrand.

Roks kvinno- och tjejjour i Motala har funnits i 27 år och gett kunskap, trygghet och stöd till kvinnor och tjejer i regionen.

Under 2019 har antalet stödkontakter som jouren har haft ökat. Samtidigt står jourens boende med plats för två/tre kvinnor och deras barn tomt sedan nästan ett år. De senaste åren har också varit en ren kamp för att klara jourens egen överlevnad.

Kvinnor som behöver stöd har istället för att få möta kvinno- och tjejjourens feministiskt grundade stöttande verksamhet hänvisas till privata aktörer - om de alls får någon hjälp.
Jouren har i ökad utsträckning fått stötta kvinnor som placerats i dessa boenden, där stödet har visat sig kunna brista.

- Från Roks centralt ser vi hur Motala kommun, som en av allt fler kommuner, varken visat omsorg om eller respekt för det viktiga arbete den lokala kvinno- och tjejjouren bedriver. Det gör oss upprörda, ja arga, säger Jenny Westerstrand.

-Vi accepterar inte det och vi accepterar inte den ordning där detta får ske. Roks kräver en förändring där staten tar sitt ansvar. Det måste ske nu!

Roks utvärderar just nu statens ansvar enligt Istanbulkonventionen*. Roks menar att systemet med att låta kommunerna ensamma avgöra hur boende och stöd för våldsutsatta kvinnor ska bedrivas är ett brott mot Istanbulkonventionen. Konventionen ställer krav på ansvarstagande för utfallet av den förda politiken.

- Vi ser inget sådant ansvar, men vi ser en jourrörelse försatt i fritt fall. Vi slutar aldrig kämpa men vi frågar oss hur vi fick bli så här ensamma med att stå på kvinnors, tjejers och barns sida, säger Jenny Westerstrand.

* Istanbulkonventionen är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor. Sverige har undertecknat Istanbulkonventionen, och den trädde i kraft i Sverige i november 2014.

Ämnen


Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter. 

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube