Gå direkt till innehåll
Roks höll årsmöte 5-6 maj 2018 i Solna.
Roks höll årsmöte 5-6 maj 2018 i Solna.

Pressmeddelande -

Roks årsmöte: Nu kräver vi metoo-resultat!

Rätten till vår egen historia har alltid varit en del av kvinnokampen. Men våra berättelser om mäns våld och övergrepp mot kvinnor, tjejer och barn har blivit tystade, hånade, avfärdade som lögner eller helt enkelt bestraffats med ytterligare våld. Hösten 2017 hände det vi alla kämpat för. Metoo var en lavin som inte gick att stoppa! Kvinnor och tjejer som utsatts för mäns sexuella våld, har från alla håll hämtat mod ur metoo-rörelsen och många har äntligen tagit sig rätten att berätta. När vittnesmålen vällde fram från kvinnor och tjejer på varje samhällsnivå blev det också tydligt att mäns sexuella våld mot kvinnor och tjejer är ett omfattande problem som pågår överallt, #imaktenskorridorer såväl som i sammanhang #utanskyddsnät.

Sällan har väl opinionsbildare, mediemakthavare och politiker varit så eniga som kring vikten av att ta alla dessa tjejers och kvinnors berättelser på allvar och vidta åtgärder för att förändra de bakomliggande strukturerna. Men vi väntar fortfarande på verklig förändring.

Det vi sett har varit ett intensivt mediefokus riktat mot ett fåtal kända, inflytelserika män som avslöjats genom metoo-upproret, och tonvikten har legat på vilka konsekvenser det fått för deras karriärer. Att många kvinnor har under lång tid tvingats tiga om övergrepp från uppsatta män just för att slippa få sina karriärer krossade var själva tändgnistan bakom den virala spridningen av metoo. Men när männens karriärer står på spel har de reagerat med att kalla kvinnors berättelser för förtal. Ska det vara ett brott att berätta om en mans brott? Tid och resurser läggs på att utreda förtalsbrott medan polisen saknar resurser att utreda grova sexualbrott mot kvinnor, tjejer och barn. Samtidigt får manliga förövare utrymme att berätta om sina kvinnofridsbrott i rikstäckande medier och tevesoffor.

De högtidliga fraserna om att ta kvinnors berättelser på allvar ekar tomma. Metoo är däremot inga tomma ord. Det metoo berättar för en hel värld är att mäns uttalade eller underförstådda rätt att kränka våra kroppar finns överallt, också här. Vi kan aldrig låta förövarna få sista ordet!

Roks kräver

  • att kvinnor, tjejer och barn ska ha rätt till upprättelse efter att de utsatts för mäns våld
  • att kvinnors och tjejers möjligheter att berätta om mäns sexuella våld, kränkningar och trakasserier ska stärkas
  • att sexualbrottsutredningar prioriteras och får öronmärkta pengar
  • höjd kompetens inom rättsväsendet avseende kvinnofridsbrott
  • högre straffvärde för sexualbrott

Uttalande antaget av Roks årsmöte 2018-05-06

Ämnen

Taggar


Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube

Relaterat material

Relaterade nyheter