Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Roks: Det viktigaste är att lagen tillämpas

Regeringen vill se över straffskalan för brotten kvinnofridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Utredningen ska även överväga en höjning av straffminimum.
Roks ser positivt på att regeringen ser allvarligt på våldet som riktas mot kvinnor men hoppas att Beatrice Ask inte bara fokuserar på strafflängden utan också riktar strålkastarljuset mot lagens tillämpning.
-    Redan i vår rapport från förra året, där vi granskade ett antal domar, konstaterade vi att bestämmelsen inte används på det sättet som var lagens ursprungliga syfte. Jag hoppas att justitieministern kommer till samma slutsats när hon granskar rättspraxis, säger Roks ordförande Angela Beausang.

När brotten kvinnofridskränkning och grov kvinnofridskränkning instiftades 1999 var tanken att brottet skulle kunna utgöras av flera, lindriga brott, som inte behövde preciseras i tid och rum. Denna intention grundades i kunskap om hur våld i nära relationer tar sig uttryck: att de enskilda våldshandlingarna kan vara lindriga, men att de – när de sker vid upprepade tillfällen – innebär en fruktansvärd kränkning i en kvinnas liv och självständighet. När Roks i rapporten Grov kvinnofridskränkning – vad vet vi efter tio år (2010) gick igenom ett antal domar kunde vi konstatera att lagstiftningens intention inte har uppnåtts. Domarna visar på att det krävs att våldet varit grovt och specificerat i tid och rum för att en person ska lagföras för brottet grov kvinnofridskränkning.

- Faktumet att kvinnan har levt i en vardag präglad av kränkningar och fysiskt, psykiskt och sexuellt och ekonomiskt våld osynliggörs när gärningsmän döms för enskilda brott som misshandel och olaga hot. Att bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning inte används leder dels till att den enskilda kvinnans upplevelser förminskas, dels att problematiken med mäns våld mot kvinnor inte uppmärksammas som det samhällsproblem våra jourer kan vittna om att det faktiskt är, säger Angela Beausang.

Roks ser därför mycket positivt på att regeringen nu uppmärksammar att det finns tolkningsproblem med lagstiftningen (Rapport, 21 juni), men hoppas att Beatrice Ask inte enbart fokuserar på strafflängden.

- Vi ser positivt på att det lägsta straffet höjs från sex månader till ett år, men den allra viktigaste uppgiften för justitieministern är att se till att lagen används för att motverka mäns våld mot kvinnor, säger Angela Beausang.

Läs rapporten Grov kvinnofridskränkning – vad vet vi efter tio år (2010) här.

Kontakt:

Anna-Maria Carnhede, pressekreterare 070 552 99 49

Angela Beausang, ordförande 070 589 16 30

Ämnen

Taggar


Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, arbetar för ett jämställt samhälle och mot mäns våld mot kvinnor i alla dess former.

Relaterat material