Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Roks ordförande: ”Glädjande att justitieministern tar kvinnorna på allvar”

Efter att Roks uppvaktat justitieminister Beatrice Ask kommer hon att kalla Rikspolisstyrelsen till samtal för att diskutera polisens ansvar för att bistå hotade kvinnor när de behöver hämta sina tillhörigheter. En mycket viktig fråga eftersom kvinnor som tvingas fly för att söka skydd från mäns våld ofta inte får med sig det de behöver, och inte vågar gå tillbaka eftersom de fruktar för sina liv.

– Äntligen får vi gehör för det här. Tidigare följde poliser ofta med kvinnor till bostaden för att hämta deras saker, men i mitten av 90-talet hände något och plötsligt började polisen säga nej när våra kvinnojourer bad om hjälp. Vi har upplyst politikerna om det här problemet under en längre tid, säger Angela Beausang, ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks.

Det var efter en fråga från Roks som justitieministern skrev till Rikspolisstyrelsen för ett klarläggande av hur de ser på handräckning. Deras svar var att det inte ingår i polisens uppgifter att följa med en kvinna för att hämta hennes tillhörigheter, om inte frågan kom från socialtjänsten. Den synen delas alltså inte av Beatrice Ask och justitiedepartementet, som nu kommer att kontakta Rikspolisstyrelsen för vidare samtal kring detta.

– Vi på Roks är så glada för att justitieministern tar oss och framför allt kvinnorna på allvar. Om polisen inte får följa med hem och hämta kvinnans och barnens personliga tillhörigheter undermineras alla våra bra kvinnofridslagar, säger Roks ordförande Angela Beausang.

Kvinnojourerna har under många år sett hur polisen har underlättat för kvinnor och barn genom att hjälpa till. Angela Beausang tror att enskilda poliser ser handräckning som en viktig polisiär uppgift.

– Skulle det utgå direktiv till polisen om detta så tror jag att polisen återigen skulle känna att de gör skillnad för kvinnor och barn som är livrädda och inte kan gå hem själva. Jag har aldrig upplevt att polisen på "golvet" har tyckt detta vara besvärligt, tvärtom. Det är väl som alltid, en ledningsfråga, säger Angela Beausang.

För fler kommentarer, kontakta:

Angela Beausang, ordförande
070-589 16 30

Anna Holmqvist, pressekterare
070-552 99 49

Ämnen

Taggar


Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är den största medlemsorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i vårt land. Omkring 100 jourer ger stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte, och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.