Gå direkt till innehåll
Från vänster: Jonna Bornemark, Arion Chryssafis, Samuel Engblom, Jenny Westerstrand, Mathias Sylwan.
Från vänster: Jonna Bornemark, Arion Chryssafis, Samuel Engblom, Jenny Westerstrand, Mathias Sylwan.

Pressmeddelande -

Skyddsnät i sönderfall? Hearing om upphandling av kvinnojourer

Tid: Torsdag 23 januari 2020, klockan 08.30-15.30.
Plats:  Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm.
Begränsat antal platser. Hearingen är kostnadsfri - men obligatorisk anmälan till rokshearing@roks.se

Den 23 januari samlar Roks forskare, jurister, politiker, kommunföreträdare och kvinno- och tjejjoursrörelsen för en dag om upphandling av kvinnojourernas stödverksamhet.

Under senare tid har ett marknadstänk letat sig in i stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. ”Insatsen skyddat boende” har brutits ut ur den bredare stödverksamhet som kvinnojourerna ger och sålts ut på en marknad. Ibland betyder att boende ges utan något stöd.

Andra gånger har de skyddade boendena drivit på behandlingstankar (att kvinnan är sjuk/problematisk).

Generellt har de platser som köps blivit dyrare. Ytterligare en följd är att kvinno- och tjejjourernas kunskapsgrundade arbetsmodell, att kvinnor och tjejer stöttar kvinnor och tjejer (kunskap och beprövad erfarenhet visar att det inte på förhand går att säga vilken man som kommer att vara förövare) ersatts av näringslivets könsneutrala ramverk. Även politiken på området är i ökad omfattning könsneutralt formulerad.

Vilka värden riskerar att gå förlorade när de ideella och idéburna kvinnojourernas verksamhet fragmenteras och säljs ut? Hur ser erfarenheterna ut från andra sektorer inom omsorg där upphandlingar gjorts? Vilka krav finns det att upphandla och vilka alternativa modeller är möjliga? Och vilka värden bär och försvarar vi som tjejjours- och kvinnojoursrörelse?

BAKGRUND: ARTIKLAR I ÄMNET SOM ROKS PUBLICERAT:

Roks ideella jourer dör - samtidigt mördas allt fler kvinnor

Roks om hoten mot de ideella kvinnojourerna: "Vi är inte förvånad, men rasande"

Kvinnojourerna trängs undan av riskkapitalister

PROGRAM 23 JANUARI 2020 - Skyddsnät i sönderfall?
08.30-09-00 Registrering med fika.
09.00-09.30 Inledning och presentation av dagen. Jenny Westerstrand, Roks.
09.30-10.30 Det omätbaras renässans. Jonna Bornemark, professor filosofi.
10.30-11.00 Utredningen om upphandling (Idéburen välfärd, SOU 2019:56).
Samuel Engblom, huvudsekreterare i utredningen
11.00-11.10 Kaffepaus.
11.10-11.55 Måste kvinnojourer upphandlas? Mathias Sylwan, jurist.
11.55-12.15 Utfrågning av Jonna Bornemark och Mathias Sylwan.
12.15-13.15 Lunch.
13.15-13.30 Inledning och presentation av SKR:s talare.
13.30-14.15 SKR:s kvinnofridssatning. Arion Chryssafis (M), SKR.
14.15-14.35 Kaffepaus.
14.35-15.15 Paneldiskussion med kvinnojourer och talare.
15.15-15.30 Avslutning. Jenny Westerstrand, Roks ordförande.

Ämnen


Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter. 

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube

Relaterat material