Pressmeddelande -

Viktig kunskap om våldets utbredning och former försvinner med könsneutralt tal om ”våld i nära relationer”

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har under sitt 35:e årsmöte, som samlade cirka 120 jourkvinnor och jourtjejer i Luleå, antagit följande uttalande:

Roks är den enda organisationen i Sverige som bara samlar kvinnojourer och tjejjourer och vi samlar cirka hundra kvinnojourer och tjejjourer. Roks är en kvinnoseparatistisk organisation som i år firar 35-år som riksorganisation. Vi ser tillbaka på en mycket stolt historia av kamp för kvinnors, tjejers och barns rätt att leva liv fria från våld. Roks medlemsjourer har träffat, stöttat och skyddat otaliga kvinnor, tjejer och barn under dessa år och vi har som få organisationer påverkat framväxten och utformningen av de svenska kvinnofridsreformerna.

Roks ser dock idag med stor oro på situationen i Sverige. Den kunskap om kön och våld som de centrala reformerna vilar på har bytts ut mot ett könsneutralt tal om ”våld i nära relation” från myndigheter och samhälle. I denna förskjutning försvinner avgörande kunskap om våldets utbredning och former: om tjejers och kvinnors utsatthet för sexuellt våld från killar och män på mängder av arenor, om kvinnors liv med våldsamma män och pappor till deras barn. Möjligheten att arbeta mot mäns våld mot kvinnor och tjejer försvåras därmed, och vi ser mycket riktigt hur samhället finansierar projekt vars fokus är oklara och som tunnar ut satsningar på våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn.

Vi ser med stor oro och ilska på hur staten skjutit över ansvaret för våldsutsatta kvinnors och barns boendesituation på kommunerna och hur kommunerna lägger ut detta boende till upphandling där till och med kriminellt belastade personer vinner anbudstävlingar. Vi ser med stor oro och ilska på hur kvinnojourer jämställs med ”skyddade boenden” och hur kvinnojourskunskap och tjejjourskunskap därmed går förlorad, liksom vår rörelses centrala roll som röstbärare. Vi ser med stor oro och ilska på hur genomförda reformer inte implementeras och hur våldsamma fäders rätt över barn stärks. Vi ser med stor ilska och oro på hur tjejers psykiska hälsa, ofta på grund av sexuellt våld, blir sämre utan att samhället agerar med kraft.

Roks hälsar Sveriges beslut att uppfylla och efterleva Istanbulkonventionen;

  • Roks kräver att Sverige i enlighet med konventionen omtalar mäns våld mot kvinnor som just så, och lyfter den könade dimensionen av våld.
  • Roks riktar en stark uppmaning till regering, riksdag och kommuner att göra verklighet av konventionens alla delar och anta ambitionen att återta positionen som en världsledande stat i kampen mot mäns våld mot kvinnor och tjejer.
  • Roks riktar en stark uppmaning till kommunerna att stärka och samarbeta med kvinnojourerna i arbetet med att skydda kvinnor och barn på flykt från våldsutövande män.
  • Roks kräver att finansieringen för tjejjourers och kvinnojourers stödarbete tryggas med långsiktiga och tillräckliga medel.

Ämnen

  • Politik

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube

Kontakter

Sofia Börjesson

Presskontakt Opinionsbildande kommunikatör Sverige 0707188343 Roks

Ida Dahlberg

Presskontakt Digital redaktör 08-442 99 48