Pressmeddelande -

Sötningsmedel – Risk eller Möjlighet

Idag används sötnings medel som t.ex. Aspartam (E951) i stor mängd livsmedel som huvudsakligen konsumeras av den unga generationen. Vi ser i ljuset av aktuell kunskap flera positiva effekter som t.ex. att Aspartam innehåller endast fyra kalorier per gram, ger ingen kariespåverkan och inget blodsocker- eller insulinsvar. Som vd för ett företag som använder dagarna till att konstruera och marknadsföra säkerhets system till livsmedelsindustrin, kan det kännas som att hugga av grenen man sitter på när vi nu väljer att aktivt ta ställning i debatten om sötningsmedel men vi ser det nu som vår skyldighet att gå ut och upplysa om risker med en regelbunden hög konsumtion av syntetiska sötningsmedel, säger Johan Svärdfeldt vid Roleco Sverige. I juli 2005 publicerades resultaten av en italiensk studie där 1 800 råttor fick konsumera olika mängder av Aspartam under hela sin livstid. Studien visade en förhöjd förekomst av blod- och lymfcancer hos honråttor. Den ökade cancerrisken märktes redan i den grupp råttor som endast fick en daglig dos av 20 mg Aspartam per kilo kroppsvikt. I början av 2006 utvärderats av EFSA (europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten) med slutsatsen att Aspartam inte ökar risken för cancer. Livsmedelsverket instämmer i myndighetens slutsats i och med medlemskapet i EU, och dagens rekommendationer om Aspartam ändrades därför inte. Många kritiker hävdar dock att studierna förmodligen blivit påverkade av aspartamproducenterna och livsmedelsindustrin. Enligt en studie som presenterades i Environmental Health Perspectives kan kontinuerlig konsumtion av Aspartam leda till leukemi, lymfcancer och bröstcancer. FDA kommer att undersöka studien närmare och vill inte dra några snabba slutsatser förrän så skett. En annan akademisk studie i European Journal of Clinical Nutrition visar på ett möjligt samband mellan Aspartam och nervskador i hjärnan. I bl.a. Japan är Aspartam strängt förbjudet i alla livsmedelsprodukter med dessa studier som grund men är dock tillåtet i läkemedel eftersom dessa inte faller under kategorin livsmedel. Socialstyrelsen i Sverige anser att Aspartam inte är farligt i måttliga doser. Vi ser mycket allvarligt på bl. a de långsiktiga konsekvenserna av regelbunden konsumtion av syntetiska sötningsmedel och vi ser fram emot en samhälldebatt som ställer myndigheter och beslutsfattare mot väggen. Vi behöver bättre undersökningar och grundligare dokumentation som tydliggör vad som händer i vår kropp i avvaktan på detta avråder vi våra kunder att använda syntetiska sötningsmedel, avslutar Johan Svärdfeldt

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Skåne