Pressmeddelande -

Transfetter och ohälsa - Ett samband

Det är främst hjärtat som påverkas även en förhöjd konstaterad risk för bröst och prostata cancer finns med i undersökningarn. Att stilla sittande se på när andra länder reagera och som i vissa falla är mycket kraftfulla reaktioner, känns passivt, säger Johan. Transfetterna är i sig inte det farligast när de säljs förpackade utan när det ingår i olika tillrednings processer det är då det blir svårt att kontrollera sitt intag.

Livsmedelsverket kostaterar att det är ovanligt med höga halter transfetter i Sverige och att en god dialog med livsmedelsindustrin är likvärdig eller till och med bättre än en lagstiftning. Det känns främmande för oss som jobbar i verkligheten, konstaterar Johan.

Idag finns inga tydliga krav att redovisa vilka mängder transfetter som används i te. x. restaurangbranschen. De mängder som finns i olika barn kex bedömmer vi vara direkt hälsforliga såväl på kort som lång sikt och borde omedalbart förses med varningstexter etc. Att låta en 3 åring äta 25 g kex med transfetter enlig snitt norm om dagen, är ett riskbeteende som bör riskbedömmas på samma grunder som att sitta utan säkerhetsbälte och stol under bilfärd, avslutar Johan Svärdfedt vid Roleco Sverige

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Skåne