Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Information från ABRI om Berg & Berg i Kallinge 

ABRI mottog under kvällen den 30 september 2019 ett meddelande från Berg & Bergs ombud att Bolaget inte avsåg att hyra fastigheten av ABRI under nuvarande hyresvillkor, utan hade för avsikt att avflytta snarast möjligt. Den 2 oktober 2019 mottog ABRI ett, av Christian Jöhncke, undertecknat hyreskontrakt där Berg & Berg lämnade ett anbud på att hyra fastigheten. På ett extrainsatt styrelsesammanträde på ABRI den 8 oktober fattade en enig styrelse beslut om att inte acceptera det för sent inkomna hyresavtalet. ABRI och Berg & Berg har därför fortsatt inget avtalsförhållande.

Mer information och kontakt:
Frågor besvaras av ABRI:s styrelseordförande Johan Sandberg på telefon 0790-73 48 77.

Om ABRI
ABRI är den största hyresvärden för företagslokaler i Ronneby kommun med en total uthyrningsbar yta på cirka 174 800 kvadratmeter fördelade på tolv större företagsbyar. Inom fastighetsbeståndet finns lokaler för industri, verkstad, handel, lager, hotell och kontor. Lokalerna är ändamålsenliga, håller god standard och har strategiskt bra lägen i Ronneby. ABRI erbjuder service dygnet runt och håller hög flexibilitet vid lokalanpassningar. ABRI ägs av Ronneby kommun och arbetar även med företagsetableringar och aktiviteter som främjar näringslivets utveckling i Ronneby. Bland ABRI:s hyresgäster återfinns företag som Ronneby Brunn Hotell, Tarkett, Orbit One, Alfa Laval, Fueltech, KMT och Kockums Maskin.

Ämnen

Regioner


Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Presskontakt

Torbjörn Lind

Presskontakt Näringslivs- och kommunikationschef Kontaktperson kvällar och helger 0457-61 82 64