Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan - pris för Bästa Framsteg delas ut till verksamhet inom Ronneby kommunkoncern

I morgon, fredag den 17 maj, delas priset för Bästa Framsteg ut, till en kommunal förvaltning, enhet, ett arbetslag eller liknande inom Ronneby kommunkoncern, vid en högtidlig ceremoni på Ronneby Brunn

Från och med 2018 har Ronneby kommun inrättat ett årligt pris för Bästa Framsteg. Syftet med priset är att uppmärksamma och sprida goda exempel på utveckling i verksamheten. För att kunna ansöka om priset måste betydande framsteg ha uppnåtts utifrån ett strukturerat utvecklingsarbete. Det eller de framsteg som den sökande hänvisar till ska ha ägt rum under 2018. Jury är kommunens kvalitetsgrupp som består av representanter från alla förvaltningar och bolag. Tre pristagare utses och bedömningen sker utifrån nedanstående kriterier:

 • Process
 • Förbättring/resultat
 • Lärande

Totalt kan maximalt nio poäng erhållas. Om flera sökande får samma totalpoäng kommer den sökandes beskrivning av vilka lärdomar som dragits vara utslagsgivande. Förstapristagaren erhåller 10 000 kronor, medan andra- och tredjepristagarna erhåller 5 000 kronor vardera. Dessa medel ska användas till att stimulera fortsatt utvecklings- och kompetenshöjande arbete. Vidare erhåller vinnaren en pokal, som vandrar vidare när nästkommande års pristagare ska utses, med verksamhetens namn inristat samt diplom.

Media är välkommen att närvara under prisceremonin!

Medverkar under ceremonin gör bland andra Hanna Grahn, utredare, kommunledningsförvaltningen, Tommy Ahlquist, kommundirektör i Ronneby kommun, och Lotta Bolwede, kvalitetsutvecklare, socialförvaltningen.


Datum: 17 maj

Tid: Kl. 11.30

Plats: Stora konferenssalen, Hotell Ronneby Brunn


Mer info:

Följande enheter har inkommit med ansökningar:

 • Skogsgårdsskolans kök (två ansökningar)
 • Espedalsskolans kök och restaurang ”Pärlan”
 • Näringslivsenheten
 • Biblioteksenheten
 • Funktionsstöd
 • Funktionsstöds HSL-team och hundekipagen för terapihund
 • IT-enheten
 • Fysioterapeuterna hemsjukvården
 • Funktionsstöd
 • Parkdala förskola
 • Biståndsenheten


Kontakt:

Hanna Grahn, utredare, kommunledningsförvaltningen.

Tel: 0457-61 80 49

E-post: hanna.grahn@ronneby.se

Ämnen

Regioner


Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Presskontakt

Torbjörn Lind

Presskontakt Näringslivs- och kommunikationschef Kontaktperson kvällar och helger 0457-61 82 64