Gå direkt till innehåll
Den nya cykelbanan på Örtagårdens mötesplats.
Den nya cykelbanan på Örtagårdens mötesplats.

Nyhet -

Ny och lekfull mötesplats på Örtagården

Mitt i Rosengård Fastighets AB:s kvarter på Rosengård har företaget nu skapat en ny mötesplats, för både stora och små, med stöd av Boverket. Örtagårdens fina grönområden knyts här samman och platsen blir en fin entré till området, för boende och för besökare.

Tankarna på att skapa en ny mötesplats på Örtagården fick Rosengård Fastighets AB efter samtal med hyresgäster och aktiva föreningar i området. Platsen upplevdes tidigare som mörk och stundtals otrygg. Bostadsbolaget ville ändra på det. Målet med den nya träffpunkten har varit att skapa en öppen, trygg och trivsam plats att vistas på.

Projektet har innefattat många delar. För att skapa en öppnare och mer omväxlande miljö, har buskage tagits bort och istället har lägre växtlighet, som gräs, blommor och mindre träd planterats. Med syftet att ge bättre förutsättningar till fysisk aktivitet, framförallt för barnen, har den befintliga lekytan fräschats upp och en ny rolig cykelbana med trafikskyltar har tillkommit. Dessutom har det byggts ett nytt utegym, för ungdomar och vuxna. Och slutligen, med avsikt att skapa en plats för umgänge samtidigt som föräldrar ska kunna vara nära sina barn, har de sociala ytorna fått en grillplats, omgiven av pergola, nya bänkar och bättre belysning.

- Vi hoppas att det blir en naturlig mötesplats i området, både för barn och vuxna. Genom att förändra den fysiska miljön med bättre aktivitetsmöjligheter, belysning och sittytor, skapar vi en ny plats där boende och besökare i området kan vistas och umgås. Som en positiv följdeffekt hoppas vi att gemenskapen och den upplevda tryggheten ökar, säger Malin Sandvig, fastighetschef på Rosengård Fastighets AB.

Samarbetet med Mark & Miljö, som har utfört arbetet under september månad, har fungerat bra. Det gjorde det redan när mötesplatsen på Törnrosen iordningsställdes under sommaren 2020, vilket gjorde att entreprenören fick förnyat förtroende. Israa El-kazemi, biträdande förvaltare på Rosengård Fastighets AB och projektansvarig för mötesplatsen, säger: - Mark & Miljö förstod tidigt vad vi ville ha och insåg även vikten av att involvera våra engagerade hyresgäster som har kommit med önskemål och idéer under processen.

Avslutningsvis säger Malin Sandvig: - Vi hade gärna bjudit in alla hyresgäster och barn och personal på förskolor i området till en stor saft- och bullinvigning, men den rådande pandemin hindrar oss från att ha en stor invigningsfest. Istället välkomnar vi alla att använda den nya platsen – redan idag!

Den nya mötesplatsen på Örtagården ligger längs med Västra Kattarpsvägen, mellan Bennets väg 27 och Hårds väg 22.

Kontakt
Malin Sandvig, Fastighetschef Rosengård Fastighets AB, 040-685 43 77, malin.sandvig@rosengardfastighet.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Kontakter

Jenny Tebäck

Jenny Tebäck

Presskontakt Marknads- och Kommunikationschef 040-685 43 59

Rosengård Fastighets AB - Rosengårds eget fastighetsbolag

Rosengård Fastighets AB äger och utvecklar 1680 bostadslägenheter i områdena Törnrosen och delar av Örtagården i Malmö. Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden AB och Victoriahem AB.
Bolaget vill vara med och skapa ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah. Rosengård Fastighets AB driver Culture Casbah i samarbete med privata, offentliga och ideella verksamheter. Målet är att omvandla Rosengård till en tryggare och ännu mer grönskande stadsdel i Malmö där fler vill vara.

Rosengård Fastighets AB
Kopparbergsgatan 2 C, vån 2
214 44 Malmö
Sverige