Gå direkt till innehåll
Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah testar Rosengård Fastighets AB idéer under 2022. Illustration: Yellon
Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah testar Rosengård Fastighets AB idéer under 2022. Illustration: Yellon

Pressmeddelande -

Culture Casbah - nu testar vi i liten skala

Under våren och sommaren förvandlas delar av Törnrosen, när en tidigare lokal rivs och en kulturell mötesplats får nytt liv. Det här är de första fysiska förändringarna på Rosengård inom ramen för Rosengård Fastighets AB:s stadsutvecklingsprojekt Culture Casbah. Vi testar idéer i mindre skala och lär oss på så sätt vilka delar vi ska satsa vidare på i det fortsatta arbetet.

För en del har Culture Casbah blivit synonymt med en hög byggnad, men det är så mycket mer än bara ett högt hus. Culture Casbah är livet mellan Station Rosengård i väster och Rosengård Centrum i öster. Tanken var att genom nya bostäder, mötesplatser, förskolor och arbetsplatser ge hela Rosengårdsstråket ett rikare och mer pulserande liv.

- Sedan starten har vi, i olika samarbeten, arbetat nära våra boende för att på bästa sätt förstå platsen och lära känna behoven som finns, säger Petra Sörling vd på Rosengård Fastighets AB.

Testbädd ett första steg

Under 2021 satte Rosengård Fastighets AB i gång arbetet kring att skapa en testbädd på en plats som idag kan upplevas otrygg – Bennets väg 13, tidigare en butikslokal. Rivningslov för denna butiksbyggnad beviljades, vilket ger möjlighet att tillfälligt fram till nybyggnation aktivera platsen på ett hållbart sätt. Till exempel med idrott, mat och kultur. På gården tillkommer bland annat ny grönska, sandlådor till barnen och nya sittytor. Dessutom anläggs boulebanor och en plats för mat. Med förhoppning om att skapa en trevlig och trygg plats för både boende och besökare.

Samtidigt uppgraderas den befintliga amfiteatern – ett ursprungligt inslag i utemiljön från när Törnrosen byggdes på 60-talet. Lekplatsen i mitten tas bort så att teatern återigen går att använda som en kulturell mötesplats. De intilliggande sandlådorna får ny lekutrustning och kullarna runtomkring amfiteatern blir en del av lekytan.

- Att skapa ett attraktivt innehåll för alla våra boende på Rosengård samt attrahera nya boende och besökare har hela tiden varit en del i arbetet för att nå vår vision om att skapa ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över, säger Petra Sörling vd på Rosengård Fastighets AB.

Det var mycket länge sedan det byggdes något nytt på Rosengård och många har väntat på att något ska hända. Genom att vi nu testar i liten skala får området och våra boende nu möjlighet att vara en del av förändringen. En fysisk förändring av platsen där vi utgår från Rosengårds befintliga kvaliteter.

I slutet av sommaren, när båda platserna är iordningsställda, planerar Rosengård Fastighets AB en trevlig invigning för både hyresgäster och allmänheten.

Culture Casbah - sammanfattning

2009 - I samband med att Folkets Hus flyttar ut från Bennets väg 13 börjar MKB fundera på hur Rosengård kan förnyas och påbörjar ett idéunderlag.
2013 – Culture Casbah vinner ”Best Futura Project” vid MIPIM-mässan i Cannes för sin utgångspunkt i hållbarhet, mänsklig skala och variation. Förslaget ritades av den danska arkitektfirman Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S.
2017 - Rosengård Fastighets AB bildas för att realisera projektet. MKB är en av delägarna. De övriga är Balder, Heimstaden och Victoriahem.
2018 – Rosengård Fastighets AB fokuserar på att lära känna hyresgästerna och fastigheterna samt förstå vilka behov som finns.
2019 – Stadsbyggnadsnämnden i Malmö tar beslut om planuppdrag för Culture Casbah. Det innebär att kommunen avsätter resurser för att ta fram en detaljplan.
2020 – I samband med att bolaget går in i detaljplanearbetet inleds nytt samarbete med svenska arkitektfirman Kjellander & Sjöberg.
2021 – Detaljplanerarbetet pågår, men vilas efter diskussioner kring placering av högdel inom projektet. Rosengård Fastighets AB skapar förutsättningar för provtryck av idéer. Rivningslov av fastigheten vid Bennets väg 13.
2022 – Bennets väg 13 fungerar för testbädd för projektet och amfiteatern rustas upp. Ny högdel för projektet prioriteras. Invigning av de nya platserna under sensommaren.

För mer information, kontakta:

Petra Sörling, vd Rosengård Fastighets AB, petra.sorling@rosengardfastighet.se, 0733-98 20 40
Jenny Tebäck, marknads- och kommunikationschef Rosengård Fastighets AB, jenny.teback@rosengardfastighet.se, 0729-94 43 59

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Rosengård Fastighets AB vill förverkliga idén om ett mer integrerat Malmö. Visionen är ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Fastighetsbolaget äger, tar hand om och utvecklar 1680 bostadslägenheter där cirka 5 000 personer bor, i områdena Törnrosen och delar av Örtagården. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah.

Rosengård Fastighets AB driver Culture Casbah i samarbete med privata, offentliga och ideella verksamheter med målet att omvandla Rosengård till en mer levande, urban och grön stadsdel i Malmö. Culture Casbah kommer att addera mer än 300 lägenheter, nya förskolor, lokaler för privat service, handel, kontor, idrott och kultur.

Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden AB och Victoriahem AB.

Kontakter

Jenny Tebäck

Jenny Tebäck

Presskontakt Marknads- och Kommunikationschef 040-685 43 59

Relaterade event

Rosengård Fastighets AB - Rosengårds eget fastighetsbolag

Rosengård Fastighets AB äger och utvecklar 1681 bostadslägenheter i områdena Törnrosen och delar av Örtagården i Malmö. Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden Bostad AB och Victoriahem AB.
Bolaget vill vara med och skapa ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah, med målet att omvandla Rosengård till en tryggare och ännu mer grönskande stadsdel i Malmö där fler vill vara.

Rosengård Fastighets AB

Kopparbergsgatan 2 C, vån 2
214 44 Malmö
Sverige