Gå direkt till innehåll
Klartecken i Stadsbyggnadsnämnden för Culture Casbah

Pressmeddelande -

Klartecken i Stadsbyggnadsnämnden för Culture Casbah

Igår togs beslut om planuppdrag i Stadsbyggnadsnämnden i Malmö för Culture Casbah. Därmed är den första viktiga milstolpen passerad i det stadsutvecklingsprojekt som Rosengård Fastighets AB bedriver på Rosengård.

Målsättningen med Culture Casbah är att omvandla Rosengård från ett bostadsområde till en levande, urban och grön stadsdel i Malmö. Sju attraktioner som förstärker Rosengård ingår i det planuppdrag som idag gavs klartecken av Stadsbyggnadsnämnden.

  • Entrén vid stationstorget - portalen till Rosengård, en inbjudande entré och urban mötesplats. Ett profilerat hus som öppnar upp Rosengård mot Malmö centrum.
  • Stråket – Ett stråk som binder samman öst med väst och med stort varierat utbud av service, restauranger och handel
  • Ett ”multihus” – en ny lokal mötesplats som förenar idrott, kultur och evenemang på Örtagårdstorget
  • Rosenparken – en grön oas för hela området, ett grönt stråk som kompletterar förtätningen
  • Nära varandra – förtätning med fler bostäder ger ökat flöde, fler i rörelse och trygghet
  • Nya typologier och bostadstyper – möjliggör bostadskarriär på Rosengård och ökad attraktivitet
  • Arkitektur och uttryck – vi utvecklar och bygger nytt i samklang med befintlig bebyggelse.

Projektet möjliggör mer än 300 lägenheter, nya förskolor, lokaler för service, handel, kontor, idrott och kultur utifrån målsättningen att området ska omvandlas från ett bostadsområde till en levande, urban och grön stadsdel i Malmö. Strategin går ut på att förverkliga områdets potentialer samt tillföra kvaliteter. Culture Casbah är stråket och livet mellan den nybyggda tågstationen i väster och Rosengård Centrum i öster. - Genom att förändra och tänka nytt längs hela stråket vill vi göra skillnad och lösa upp knutar kring segregation. Vi vill driva en stadsutveckling som alla har nytta av och som tar avstamp i befintliga kvaliteter, säger Petra Sörling, VD på Rosengård fastigheter. Platser man gärna kallar sitt hem, startar nya verksamheter på eller besöker för en trevlig stund. -Vi vill vara med och skapa ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över, avslutar Petra Sörling

Ämnen

Regioner


Rosengård Fastighets AB vill förverkliga idén om ett mer integrerat Malmö. Visionen är ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Från och med oktober 2017 äger, tar hand om och utvecklar fastighetsbolaget 1660 bostadslägenheter i områdena Törnrosen och delar av Örtagården. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah.

Culture Casbah är livet mellan stationen i väster och centrum i öster. Rosengård Fastighets AB driver projektet i samarbete med privata, offentliga och ideella verksamheter med målet att Rosengård ska vara en trygg, eftertraktad och central del av Malmö.

Culture Casbah kommer att addera mer än 300 lägenheter, nya förskolor, lokaler för privat service, handel, kontor, idrott och kultur. För gestaltningen står den danska arkitektfirman Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S.

Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden AB och Victoria Park AB.

Presskontakt

Jenny Tebäck

Jenny Tebäck

Presskontakt Marknads- och Kommunikationschef 040-685 43 59

Rosengård Fastighets AB - Rosengårds eget fastighetsbolag

Rosengård Fastighets AB äger och utvecklar 1680 bostadslägenheter i områdena Törnrosen och delar av Örtagården i Malmö. Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden AB och Victoriahem AB.
Bolaget vill vara med och skapa ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah.
Rosengård Fastighets AB driver Culture Casbah i samarbete med privata, offentliga och ideella verksamheter. Målet är att omvandla Rosengård till en tryggare och ännu mer grönskande stadsdel i Malmö där fler vill vara.

Rosengård Fastighets AB
Kopparbergsgatan 2 C, vån 2
214 44 Malmö
Sverige