Gå direkt till innehåll
Trevåningshus på Törnrosen.
Trevåningshus på Törnrosen.

Pressmeddelande -

Positiv utveckling av personlig trygghet på Rosengård

Rosengård Fastighets AB senaste hyresgästundersökning, utförd under oktober och november 2020, visar på en positiv utveckling rörande den upplevda trygghet som bolagets hyresgäster känner.

Den personliga tryggheten på kvällar och nätter i bostadsområdet, som består av Törnrosen och delar av Örtagården, har ökat med 8,8% jämfört med 2019. 73,5% svarar i år Ganska bra eller Mycket bra på frågan hur de upplever tryggheten i området på kvällar och nätter. Svaret på hur de upplever tryggheten i trapphuset har under samma tid ökat med 12,7%.

Att öka den personliga tryggheten är ett arbete som tar tid. Hyresgästernas svar är ett resultat av det systematiska och långsiktiga arbete som Rosengård Fastighets AB har gjort under tre års tid, sedan bolaget bildades.

Rosengård Fastighets AB samverkar och arbetar proaktivt inom alla delar av bolagets fastighetsförvaltning och har ett ständigt bosocialt fokus. Det handlar om en kombination av hårda och mjuka åtgärder: beskärning av buskage, bättre belysning, kameraövervakning men även trygghetsjour, engagerade trappvärdar och skapandet av mötesplatser i området. Tillsammans med hyresgäster, staden, civilsamhället, Räddningstjänsten och Polisen bidrar bolaget till att bostadsområdet blir tryggare. Det rör sig om stora förändringar på kort tid.

- Resultatet i årets hyresgästundersökning ger hopp om att det går att göra skillnad. Det går att öka tryggheten i både trapphus och i bostadsområden, men det kräver tålamod och framförallt är det viktigt att vi är lyhörda och är nära våra hyresgäster, säger Petra Sörling, vd på Rosengård Fastighets AB.

Även trygghetsmätningen i Malmö 2020 är precis avslutad. Specifikt för Rosengård visar siffrorna att känslan av otrygghet i området har minskat ganska ordentligt. Kommunpolis på Rosengård, Glen Sjögren, kommenterar den positiva utvecklingen:
- Det är fantastiskt. Områdespoliserna, som har blivit fler till antalet, märker av det när de är ute och patrullerar. Boende på Rosengård kommer också fram till dem och säger att det är fint och har blivit mycket bättre.

Trygghetsmätningen visar på en försiktig positiv utveckling av trygghetsupplevelsen i hela Malmö. När det kommer till otrygghet uppger runt tre av tio malmöbor att de känner sig otrygga när de vistas utomhus sen kväll i sitt bostadsområde. Det är färre än tidigare år vilket är positivt, skriver Polisen på sin hemsida.

Glen Sjögren fortsätter:
- Om fastighetsägare beskär buskage och ser till att det finns bra belysning på gårdarna så håller sig de kriminella borta, folk trivs bättre och vill bo kvar. Då ökar tryggheten.

För ytterligare information, kontakta:
Petra Sörling, vd Rosengård Fastighets AB, 0733-98 20 40
Jenny Tebäck, marknads- och kommunikationschef Rosengård Fastighets AB, 0729-94 43 59

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Rosengård Fastighets AB vill förverkliga idén om ett mer integrerat Malmö. Visionen är ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Fastighetsbolaget äger, tar hand om och utvecklar 1660 bostadslägenheter där cirka 5 000 personer bor, i områdena Törnrosen och delar av Örtagården. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah.

Rosengård Fastighets AB driver Culture Casbah i samarbete med privata, offentliga och ideella verksamheter med målet att omvandla Rosengård till en mer levande, urban och grön stadsdel i Malmö. Culture Casbah kommer att addera mer än 300 lägenheter, nya förskolor, lokaler för privat service, handel, kontor, idrott och kultur.

Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden AB och Victoria Park AB.

Kontakter

Jenny Tebäck

Jenny Tebäck

Presskontakt Marknads- och Kommunikationschef 040-685 43 59

Rosengård Fastighets AB - Rosengårds eget fastighetsbolag

Rosengård Fastighets AB äger och utvecklar 1681 bostadslägenheter i områdena Törnrosen och delar av Örtagården i Malmö. Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden AB och Victoriahem AB.
Bolaget vill vara med och skapa ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah, med målet att omvandla Rosengård till en tryggare och ännu mer grönskande stadsdel i Malmö där fler vill vara.

Rosengård Fastighets AB
Kopparbergsgatan 2 C, vån 2
214 44 Malmö
Sverige