Gå direkt till innehåll
Foto: Senad Honic
Foto: Senad Honic

Pressmeddelande -

Rosengård Fastighets AB ingår samarbete med Malbas

Rosengård Fastighets AB och Malbas ska tillsammans, med start 2019, arbeta för att skapa en långsiktig närvaro av Malbas på Rosengård och möjliggöra basketträning för tjejer och killar i stadsdelen. Den gemensamma ambitionen är att förbättra förutsättningarna för att fler barn och ungdomar ska nå sina drömmar, få en aktiv och meningsfull fritid samt skapa nya nätverk i Malmö.

Det övergripande målet för båda parter är att bidra till en socialt hållbar stad genom att tillsammans utveckla Culture Casbah – ett stadsutvecklingsprojekt i området mellan Rosengård centrum och den nya tågstationen Rosengård station, som öppnade för trafik i december 2018. Ambitionen är att utveckla Culture Casbah till ett än mer vitalt och intressant stråk. Inom några år ska även nybyggnation i form av en multifunktionell byggnad ske, där ett varierat innehåll kommer erbjudas. Rosengård Fastighets AB vill tillföra aktiviteter och målpunkter längs Rosengårdsstråket och på intilliggande gårdar.

- Vi vill driva en stadsutveckling som alla har nytta av och som tillför service och innehåll såväl för befintliga som nya boende. Tillsammans förnyar vi Rosengård så att fler kan och vill bo, jobba och vara här, säger Petra Sörling, vd för Rosengård Fastighets AB.

På en gård är tanken att använda streetbasket som en plats för umgänge och aktivitet. En basketplan, rätt utformad, är så mycket mer än en plats för motion. Det är en samlings- och mötesplats som blir en egen destination. Det är viktigt att skapa en plats som upplevs trygg och inbjudande för alla och som är lika lockande för tjejer och för killar. Men det finns även en långsiktig ambition att öka möjligheten till en aktiv och meningsfull fritid för barn och ungdomar i Rosengård. Då är basket en aktivitet med låg tröskel, eftersom basket inte är en materialsport, och som fungerar för alla åldrar och kön. Dessutom är basketen en av de mest jämställda sporter.
Aktiviteterna kommer vara en integrerad del av Malbas, dvs inte en egen lokal förening. Detta för att kunna dra nytta av de strukturer och den kompetens som finns inom Malbasfamiljen. Idag är föreningslivet begränsat i Rosengård och dessutom är utbudet mindre än i andra delar av Malmö.

- Vi är så glada och stolta över samarbetet. Nu kan vi tillsammans med Rosengård Fastighets AB och Rosengårdsbor möjliggöra för tjejer och killar att vara med och skapa en meningsfull och aktiv fritid. Samarbetet mellan närings- och föreningslivet är en viktig nyckel för att skapa en långsiktigt socialt hållbar stad, säger Marcus Horning, ordförande i Malbas.

Att etablera en långsiktig verksamhet har en del utmaningar, framförallt ekonomiska. Det finns resurssvaga hushåll i Rosengård vilket gör att det finns svårigheter att kunna betala tränings- och medlemsavgift. Därför pågår ett arbete med att etablera en fond där resurssvaga familjer kan få ekonomiskt stöd för att kunna träna i Malbas. Även halltider i Rosengård är en utmaning, vilket blir en gemensam fråga att hantera tillsammans med Malmö stad. Ambitionen är att finna lokala coacher från Rosengård och engagera unga ledare som kan och vill bidra till att bygga upp verksamheten.

Om Malbas
Malbas har över 700 medlemmar från hela Malmö med lika många aktiva tjejer och killar. Föreningen bedriver träning runt om i Malmö, veckans alla dagar och årets alla månader. Under skollov arrangeras olika aktiviteter och träningstillfällen för att skapa en meningsfull fritid.

Malbas vet att föreningslivet är en viktig miljö för att hjälpa tjejer och killar till en positiv gemenskap. Möten över gränser – geografiska, sociala och kulturella – är viktiga för att fläta samman olika delar av Malmö, för att öka integrationen på riktigt. Malbas är en basketklubb som genom sporten och rörelsen knyter nya band och bidrar till gemenskapen i staden.

Malbas bidrar också till att förbättra folkhälsan. Forskning från bl.a. Centrum för Idrottsforskning visar att stillasittandet och ökad fetma bland unga är ett växande problem med höga kostnader för samhället och individen som följd. Tröskeln till att alla delta är låg, då basket inte är en materialsport. Hos Malbas har tjejer och killar samma möjligheter. Malbas har som dröm att alla oavsett ekonomisk möjlighet ska kunna spela basket i Malbas.

För mer information, kontakta:

Petra Sörling, vd Rosengård Fastighets AB, 0733-98 20 40
Marcus Horning, ordförande Malbas, 0705-74 05 27

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Rosengård Fastighets AB vill förverkliga idén om ett mer integrerat Malmö. Visionen är ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Från och med den 2 oktober 2017 äger, tar hand om och utvecklar fastighetsbolaget 1660 bostadslägenheter i områdena Törnrosen och delar av Örtagården. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah.

Culture Casbah är livet mellan stationen i väster och centrum i öster. Rosengård Fastighets AB driver projektet i samarbete med privata, offentliga och ideella verksamheter för att göra det möjligt. Målet att Rosengård ska vara en trygg, eftertraktad och central del av Malmö.

I det första skedet kommer Culture Casbah att omfatta ca 200 nya bostäder och 30 lokaler. Därefter finns möjlighet till ytterligare 300 lägenheter via byggrätter. För gestaltningen står den danska arkitektfirman Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S. 

Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden AB och Victoria Park AB.

Kontakter

Jenny Tebäck

Jenny Tebäck

Presskontakt Marknads- och Kommunikationschef 040-685 43 59

Rosengård Fastighets AB - Rosengårds eget fastighetsbolag

Rosengård Fastighets AB äger och utvecklar 1681 bostadslägenheter i områdena Törnrosen och delar av Örtagården i Malmö. Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden AB och Victoriahem AB.
Bolaget vill vara med och skapa ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah, med målet att omvandla Rosengård till en tryggare och ännu mer grönskande stadsdel i Malmö där fler vill vara.

Rosengård Fastighets AB
Kopparbergsgatan 2 C, vån 2
214 44 Malmö
Sverige