Gå direkt till innehåll
Örtagården med Törnrosens gula tegelbyggnader i bakgrunden. Foto: Joakim Lloyd Raboff
Örtagården med Törnrosens gula tegelbyggnader i bakgrunden. Foto: Joakim Lloyd Raboff

Pressmeddelande -

Rosengård Fastighets AB jobbar för ett rent Rosengård

Söndag den 11 oktober bjuder Rosengård Fastighets AB och Städa Sverige, idrottens miljöorganisation, in till städning av bostadsgårdarna på Törnrosen och delar av Örtagården. Basketungdomar från Malbas kommer att plocka skräp tillsammans med personal från Rosengård Fastighets AB och deras engagerade hyresgäster.

Städdagen är startskottet och första aktiviteten av många under devisen ”Ett rent Rosengård”. Genom att öka hyresgästernas kunskap om källsortering, sopor och dess påverkan på miljön tror Rosengård Fastighets AB att nedskräpningen på bostadsgårdarna minskar och att allas ansvarstagande för sin närmiljö ökar. Målet är att det ska vara rent och fint helt enkelt.

- Vårt långsiktiga samarbete med Städa Sverige är en av flera insatser som vi har på gång under namnet ”Ett rent Rosengård”, där vår förhoppning är att uppnå ett resultat som kommer att gynna både miljön, men även öka trivseln på gårdarna. Vi vill att människor som besöker och bor på Rosengård ska känna stolthet över området, säger Iman Ahmad, bosocial samordnare på Rosengård Fastighets AB.

Rosengård Fastighets AB vill vara med och skapa ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. En viktig del för att nå dit är att fokusera långsiktigt på social hållbarhet. Det bosociala arbetet är Rosengård Fastighets AB:s idémässiga plattform och en del av företagets affärsplan. Att jobba förebyggande genom att öka den fysiskt upplevda tryggheten och få hyresgästerna att känna sig delaktiga, involverade och sedda leder enligt företaget både till ekonomisk stabilitet och till ökad trivsel i trapphusen.

Malin Sandvig, fastighetschef på Rosengård Fastighets AB, säger vidare: - Vi ser positivt på fler samarbeten med civilsamhället, företag och staden för att tillsammans bibehålla ett rent Rosengård. Vi ser många fördelar med att samverka gällande renhållning och sophantering. Ensam är aldrig stark.

För Rosengård Fastighets AB känns det naturligt att föregå med ett gott exempel och bjuda in sina trappvärdar och övriga engagerade hyresgäster att städa tillsammans med medarbetarna och med ungdomar från Malbas. Att Rosengård får besök från andra delar av Malmö bidrar till integration och dessutom kan basketungdomarna visa på den positiva gemenskap som föreningslivet för med sig.

Städa Sveriges idé är enkel och konkret: Idrottslag får städa ett område i sin närmiljö. För detta får de en ersättning att använda till sina drömmar. Samtidigt utbildas deltagarna i miljö och hållbarhet, både teoretiskt och praktiskt.
- Många lag i Malmö önskar städuppdrag för att få göra gott för miljön genom en rolig aktivitet och samtidigt tjäna en viktig peng till lagkassan. Att tillsammans med Rosengård Fastighets AB nu kunna etablera ett långsiktigt lokalt projekt i stan är mycket välkommet för de lokala föreningarna, säger Mårten Heslyk, projektledare på Städa Sverige.

Städningen äger rum på söndag den 11 oktober mellan klockan 13 och 16, i områdena Törnrosen och delar av Örtagården. Lagen som deltar är Malbas BBK F07 Vit samt P06. Samling sker på den nya mötesplatsen vid Bennets väg 29.

Kontakter:
Iman Ahmad, bosocial samordnare Rosengård Fastighets AB, 040-685 43 61, iman.ahmad@rosengardfastighet.se
Mårten Heslyk, projektledare Städa Sverige, 070-819 20 64, marten.heslyk@stadasverige.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Rosengård Fastighets AB vill förverkliga idén om ett mer integrerat Malmö. Visionen är ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Fastighetsbolaget äger, tar hand om och utvecklar 1660 bostadslägenheter, där cirka 5 000 personer bor, i områdena Törnrosen och delar av Örtagården. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah.

Rosengård Fastighets AB driver Culture Casbah i samarbete med privata, offentliga och ideella verksamheter med målet att omvandla Rosengård till en mer levande, urban och grön stadsdel i Malmö. Culture Casbah kommer att addera mer än 300 lägenheter, nya förskolor, lokaler för privat service, handel, kontor, idrott och kultur.

Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden AB och Victoria Park AB.

Kontakter

Jenny Tebäck

Jenny Tebäck

Presskontakt Marknads- och Kommunikationschef 040-685 43 59

Rosengård Fastighets AB - Rosengårds eget fastighetsbolag

Rosengård Fastighets AB äger och utvecklar 1681 bostadslägenheter i områdena Törnrosen och delar av Örtagården i Malmö. Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden Bostad AB och Victoriahem AB.
Bolaget vill vara med och skapa ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah, med målet att omvandla Rosengård till en tryggare och ännu mer grönskande stadsdel i Malmö där fler vill vara.

Rosengård Fastighets AB

Kopparbergsgatan 2 C, vån 2
214 44 Malmö
Sverige