Gå direkt till innehåll
Hanady och Ifraax från Yalla lotsarna i samtal med Bahaa och Anders från Rosengård fastigheter. Foto: Miriam Preis
Hanady och Ifraax från Yalla lotsarna i samtal med Bahaa och Anders från Rosengård fastigheter. Foto: Miriam Preis

Pressmeddelande -

Samverkan stärker hyresgäster på Rosengård

Ett spännande och nyskapande samarbete startade i slutet av augusti. Rosengård Fastighets AB och Yalla trappans Yalla lotsar samverkar för att skapa bättre förutsättningar för mammor och barn som bor hos fastighetsbolaget.

Rosengård fastigheter har länge samverkat med Yalla trappan. I samtal under våren växte tankar om ett nytt samarbete fram utifrån verksamheternas gemensamma mål: stärka föräldraskapet, förbättra barns förutsättningar, öka kvinnors egenmakt och förbättra levnadsförhållanden för barnfamiljer som bor hos Rosengård fastigheter på Törnrosen och Örtagården.

Rosengård fastigheter vill bredda kommunikationen med kvinnor och barnfamiljer i husen och sprida mer kunskap om hyresgästers rättigheter och skyldigheter. Samtidigt hoppas samarbetet bidra till att ökad kunskap om vikten av att gå i förskola, öka tilliten till myndigheter, förbättra möjligheten för kvinnorna att utbilda sig och komma in på arbetsmarknaden och mycket annat. Genom att stärka människorna som bor i husen stärks hela Rosengård.

- Vi som jobbar på Rosengård fastigheter strävar alltid efter att bli bättre och kunna möta våra hyresgäster på ett personligt plan. Vårt bosociala fokus och driv är vår stolthet. Det håller oss inriktade på att arbeta för en positiv områdesutveckling i allt vi gör. Men trots att vi är ett jämställt bolag med en otrolig språkkompetens på 16 språk, är vi ödmjuka inför att det ibland finns vissa kulturella och språkliga barriärer mellan oss och en del av våra boende, säger Sofia Wittmann, bosocial samordnare på Rosengård fastigheter.

Yalla lotsarnas syfte och funktion blir att fungera som en länk mellan det etablerade samhället och familjer i ett utsatt område. De fem kvinnliga lotsarna har själva erfarenhet av att vara nyanlända i Sverige. Tillsammans talar de, förutom svenska och engelska, tio olika språk. Rosengård fastigheters driftpersonal har nu möjlighet att få sällskap av lotsarna vid hembesök, där de kan bistå med kulturell och språklig kompetens samt följa upp familjer på ett mer långsiktigt sätt. Lotsarna kommer även arbeta uppsökande och bistå Rosengård fastigheter med kunskap om det egna beståndet ur ett nytt perspektiv.

Sofia Wittmann fortsätter:
- Genom Yalla lotsarna hoppas vi kunna lära oss ännu mer och samtidigt bidra till deras arbete med vår kunskap om fastighetsdrift och hyresjuridik. Vi vill ta fram det bästa ur varandras verksamheter i det här samarbetet. På så sätt hjälper vi så många familjer som möjligt.

Arbetet startade upp ett antal gemensamma utbildningstillfällen. Sofia Wittmann visade, tillsammans med fastighetsbolagets driftpersonal, runt i lägenheter, gemensamma utrymmen och berättade hur en hyresgäst bäst vårdar sin lägenhet och vilka rättigheter och skyldigheter man har. Det bjöds även på genomgång av grundläggande hyresjuridik, hur man får en lägenhet, vad oriktiga hyresförhållanden innebär och mycket annat. Kunskap som lotsarna kan använda när de träffar kvinnor både i sitt arbete och i sin vardag. Tanken är att denna kunskap ska utökas och fördjupas kontinuerligt, då båda parter fortsätter att upptäcka nya gemensamma beröringsytor.

- Genom samarbetet med Rosengård fastigheter kan vi nå ännu fler familjer, särskilt de mammor som lever i isolering, och ge dem stöd och lotsning i en trygg hemmiljö. Vi kompletterar varandra med olika kompetenser och genom vårt gemensamma arbete strävar vi efter att skapa starka vuxna och bättre förutsättningar för alla barn, säger Frida Grundahl, projektledare för Yalla lotsarna.

För mer information, kontakta:
Sofia Wittmann, Bosocial samordnare Rosengård Fastighets AB, sofia.wittmann@rosengardfastighet.se, 0729-94 43 61
Frida Grundahl, Projektledare Yalla lotsarna/Yalla trappan, frida@yallatrappan.se, 0720–90 88 70

Fakta Yalla lotsarna
Arbetet med Yalla lotsarna syftar till att bidra till ökad egenmakt för utrikesfödda mammor genom att minska social isolering, utanförskap, låg tillit till myndigheter samt att öka kunskaper kring det lilla barnets hälsa, lärande och utveckling. Yalla lotsar bidrar till att stärka föräldrarnas förmåga och resurser att ge sina barn stärkta förutsättningar och en god uppväxt.
Lotsarna arbetar uppsökande, relationsskapande och motiverande och fungerar som en brygga ut i samhället efter varje mammas individuella behov.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Rosengård Fastighets AB vill förverkliga idén om ett mer integrerat Malmö. Visionen är ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Fastighetsbolaget äger, tar hand om och utvecklar 1680 bostadslägenheter där cirka 5 000 personer bor, i områdena Törnrosen och delar av Örtagården. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah.

Rosengård Fastighets AB driver Culture Casbah i samarbete med privata, offentliga och ideella verksamheter med målet att omvandla Rosengård till en mer levande, urban och grön stadsdel i Malmö. Culture Casbah kommer att addera mer än 300 lägenheter, nya förskolor, lokaler för privat service, handel, kontor, idrott och kultur.

Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden AB och Victoriahem AB.

Kontakter

Jenny Tebäck

Jenny Tebäck

Presskontakt Marknads- och Kommunikationschef 040-685 43 59

Relaterat innehåll

Rosengård Fastighets AB - Rosengårds eget fastighetsbolag

Rosengård Fastighets AB äger och utvecklar 1681 bostadslägenheter i områdena Törnrosen och delar av Örtagården i Malmö. Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av MKB Fastighets AB, Fastighets AB Balder, Heimstaden Bostad AB och Victoriahem AB.
Bolaget vill vara med och skapa ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Befintliga bostäder ska utvecklas och integreras med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah, med målet att omvandla Rosengård till en tryggare och ännu mer grönskande stadsdel i Malmö där fler vill vara.

Rosengård Fastighets AB
Kopparbergsgatan 2 C, vån 2
214 44 Malmö
Sverige