Pressmeddelande -

Slottsstallet i Rosersberg - ny konferensanläggning med högt kulturvärde

Slottsstallet, som är uppfört i etapper mellan 1803 och 1810, ritades av arkitekten Gustav af Sillén. Det användes som stall ända in på 1930-talet och har senare byggts om och brukats som undervisningslokal av bland annat Räddningsverket. Vid den nu avslutade renoveringen, som är etapp ett av två, har ambitionen varit att skapa moderna, funktionella och attraktiva konferenslokaler samtidigt som byggnadens ursprungliga kvaliteter förtydligats.

-       Genom åren har byggnaden förändrats och byggts om av de tidigare hyresgästerna och många äldre byggnadsdetaljer har gått förlorade, säger Anders Ahlberg, fastighetschef på Statens fastighetsverk. I SFV:s uppdrag ligger dels att utveckla och anpassa byggnaderna för dagens verksamheter, dels att ta tillvara byggnadernas unika kulturhistoriska värden. Därför är det naturligt för oss att lägga stor vikt vid att försöka återskapa de värden som försvunnit vid mindre hänsynsfulla ombyggnader under åren.

Historisk förlaga bakom färgval

Färgsättningen i konferenslokalerna är inspirerad från små fragment som återfunnits. Pelarna i de stora salarna är marmorerade efter en förlaga som återfanns på vinden. Trapphusens pärlspontspanel är lasyrmålad i bränd terra efter en kulör som skrapats fram på panelen. Två mindre mötesrum samt övervåningens grupprum har tapetserats med tapeter som har sin inspiration från tidigt 1900-tal, men i ny design. 

Med ganska små ingrepp har Statens fastighetsverk även kunnat anpassa byggnaden till dagens tillgänglighetskrav. En ramp till entrédörren, som gjorts bredare, gör slottsstallet lättillgängligt för rullstolsburna.

Modern och stram inredning

Inredningsarkitekt Malin Lindell vid AIX Arkitekter har på uppdrag av Pär Hernell vid Rosersbergs Hotell och Konferens, tagit fram förslag på den lösa inredningen, som blir modern och ganska stram med lekfulla tillägg.

 -       Detta är ett fantastiskt komplement till de konferenslokaler vi redan har, säger Pär Hernell, initiativtagare på Rosersberg Hotell och Konferens. Nu får vi två toppmoderna lokaler i det historiska slottsstallet, som rymmer större grupper och som ger ett enormt lyft åt anläggningen då boende och konferenskapacitet matchar varandra.

Nästa etapp av renoveringen av slottsstallet kommer att påbörjas inom en snar framtid.

 Pressbilder: www.sfv.se

 För mer information kontakta:

Pär Hernell, Rosersbergs Hotell och Konferens, 08 12 20 20 00, par.hernell@rosersbergsslott.se. www.rosersbergsslott.se

Mikael Sackleen, förvaltare Statens fastighetsverk, 070 546 20 99, mikael.sackleen@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

                                                                                                                                                                 

 

Ämnen

  • Kultur

Kategorier

  • kulturfastigheter
  • kulturvärde
  • toppmoderna lokaler

Regioner

  • Stockholm

Rosersbergs Hotell och Konferens; Ny Arlandanära konferensanläggning på kungligt slott.

Kontakter

Susan Pihlblad

Presskontakt Försäljnings och Marknadsansvarig 0738-00 61 20