Gå direkt till innehåll
Avtal klart med SOS Alarm AB om Trygghetscentral för Nordvästra Skåne

Nyhet -

Avtal klart med SOS Alarm AB om Trygghetscentral för Nordvästra Skåne

Ett nytt avtal är idag tecknat mellan SOS Alarm AB och Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV). Ambitionen är att utveckla larmledningscentralen i Helsingborg till en modern Trygghetscentral för Nordvästra Skåne, så att vi tillsammans kan verka för en ökad trygghet i regionen.

Centralen har uppgraderats till den senaste tekniken för kommunikation, bevakning och kameraövervakning. Bemanningen av centralen 24/7 består av SOS-operatör från SOS Alarm AB och ett inre befäl från RSNV. Centralen sköter idag larm och ledning av räddningstjänsten inom hela Nordvästra Skåne, samt säkerhet- och jourtjänster åt Helsingborgs stad. Ambitionen är att fler kommuner ska ansluta sig till trygghetstjänsterna.

Att samla alla larm, jourer, övervakning till en teknikplattform är ett sätt att få en bra lägesbild, samt ett optimalt resursutnyttjande av samhällets resurser vid vardagshändelser, olyckor och kriser. Till Trygghetscentralen finns även en Tjänsteman i beredskap (TiB) knuten som går i drift om en större räddningstjänsthändelse eller en kris i någon kommun skulle inträffa.

Med det nya avtalet har nu Trygghetscentralen alla förutsättningar att bli en viktig del i arbetet med att skapa ett tryggare Skåne Nordväst.

Presskontakt: 

Marcus Rosberg, kommunikationsstrateg

marcus.rosberg@rsnv.se 

073-231 53 76

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Jonathan Sjöberg

Jonathan Sjöberg

Presskontakt Tf. Förbundsdirektör, Chef för operativa avdelningen 010-219 01 03

Räddningstjänsten Skåne Nordväst - vårt mål är en trygg och säker region!

Vi är räddningstjänsten i Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga och Bjuv.

Förbundets vision är att olyckor ska ske så sällan som möjligt, samt att konsekvensen av olyckorna ska bli så lindriga som möjligt. Visionen innebär att en hög färdighet måste upprätthållas så väl i förebyggande verk­samhet som vid genomförande av räddningsin­satser och åtgärder därefter.

Här hittar du relevant pressinformation som speglar Räddningstjänstens mångfacetterade verksamhet och kontaktuppgifter till nyckelfunktioner.

Våra värdeord - öppenhet, professionalism och bra bemötande - ska prägla all verksamhet och alla relationer såväl inom som utanför förbundet.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Tistelgatan 6
253 75 Helsingborg
Sverige