Gå direkt till innehåll
Risktestet kommer även att anpassas för en webbversion som lämpar sig för delning i till exempel sociala medier. Foto: Magnus Mosén
Risktestet kommer även att anpassas för en webbversion som lämpar sig för delning i till exempel sociala medier. Foto: Magnus Mosén

Nyhet -

​Ny hållbar digital isbrytare för dialog med kvalité

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit fram en ny isbrytare som kan avändas för events och liknande sammanhang. Förbundets "Risktest" bygger på att besökaren snabbt knappar in några uppgifter på en läsplatta eller smartphone. (ålder, bostadstyp, kön och civilstånd).

Därefter får hen fram ett resultat som säger vad man främst bör tänka på vad gäller brandsäkerhet i hemmet. Därefter kan en av räddningstjänstens handläggare på plats berätta mer. Resultatet bygger helt på verifierad statistik.

- Vi testade detta för första gången på öppet hus i Ängelholm med gott resultat, vilket är mycket glädjande. Det bär mig emot att i onödan plocka fram till exempel karameller och massa plastgiveaways på events. Jag tycker inte det är ett hållbart tänk. Jag tror på kvalitativ dialog som gör skillnad. Det känns bra att mina högkvalificerade kollegor får ett verktyg som verkligen gör reell nytta i deras arbete på events, säger Magnus Mosén, kommunikationsstrateg.

Styra över till digitala lösningar

Han nämner att Räddningstjänsten Skåne Nordväst försöker ta steg mot en hållbarare räddningstjänst. Under 2017 skrev förbundet under "Linköpingsviljan", som i korthet går ut på att förbundet som ett av många i Sverige ska agera för att bli en hållbarare räddningstjänst.

- Detta innebär givetvis att vi även måste se över vår kommunikation. Självklart kommer vi fortsätta med giweaways i någon form, till exempel i form av reflexer. Men det är viktigt att se över vår verksamhet och styra över kommunikationen till digitala lösningar, som inte bara är hållbara utan även leder till kvalitativ och kunskapsbaserad dialog. På sikt är planen även att slopa plasthjälmar till barn på events. Visst är de roliga för stunden, men vi tycker inte att det skickar ut rätt signaler att ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Magnus Mosén. 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Jonathan Sjöberg

Jonathan Sjöberg

Presskontakt Tf. Förbundsdirektör, Chef för operativa avdelningen 010-219 01 03

Relaterat innehåll

Räddningstjänsten Skåne Nordväst - vårt mål är en trygg och säker region!

Vi är räddningstjänsten i Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga och Bjuv.

Förbundets vision är att olyckor ska ske så sällan som möjligt, samt att konsekvensen av olyckorna ska bli så lindriga som möjligt. Visionen innebär att en hög färdighet måste upprätthållas så väl i förebyggande verk­samhet som vid genomförande av räddningsin­satser och åtgärder därefter.

Här hittar du relevant pressinformation som speglar Räddningstjänstens mångfacetterade verksamhet och kontaktuppgifter till nyckelfunktioner.

Våra värdeord - öppenhet, professionalism och bra bemötande - ska prägla all verksamhet och alla relationer såväl inom som utanför förbundet.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Tistelgatan 6
253 75 Helsingborg
Sverige