Skip to main content

​Världsunikt (tror vi): Hesa Fredrik Live backstage!

Nyhet   •   Jun 02, 2017 10:23 CEST

PEO Nilsson ser till att allt ska funka på måndag. Foto: Magnus Mosén

Många känner till VMA – viktigt meddelande till allmänheten - (”Hesa Fredrik”) och att varningen testas kl. 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Men hur går det till? Var sker själva testandet? Trycker man på en knapp, eller på en tuta, eller drar man kanske i en spak? Måndagen den 5 juni kl. 15 livesänder Räddningstjänsten Skåne Nordväst live på Facebook från ledningscentralen där själva testandet sker.

Det är dessutom första gången förbundets alla tutor startas från ledningscentralen i Bårslöv. 

Under sändningen, som kommer att börja några minuter innan själva testet, kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor som kommer att besvaras under sändning eller i efterhand. Passa på att ställa dina frågor om VMA, eller varför inte om brandskydd. (Ingen fråga är för dum!) 

Varmt välkommen!

Till Räddningstjänsten Skåne Nordväst på Facebook.

Fakta om VMA

Varning utomhus kan i princip ske i alla tätorter med mer än 1 000 invånare samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. För detta system finns cirka 4 500 ljudsändare installerade. De kan användas för varning vid alla typer av faror och då sänds signalen ”Viktigt Meddelande” som följs av information i radio och TV.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten och kommunerna är användare och ansvarar också för drift och underhåll. Utrustningen sitter ofta på hustak.

Sedan den 1 september 2014 kan du bli automatiskt uppringd och få ett inspelat talmeddelande på din fasta telefon, ifall ett VMA är utfärdat i området. Sedan den 1 februari 2015 är att du kan få ett SMS till din mobiltelefon, om den är registrerad på en adress i ett område där något inträffar.

Hur låter larmet?

Signalen hörs i sju sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal. Signalerna provas kl. 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Hur gör jag när larmet går?

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster ventiler och fläktar
  • Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information

Krisinformation.se

Du kan också gå in på myndigheternas gemensamma webbplats för Krisinformation där du alltid kan få relevant information: Krisinformation.se
Krisinformation.se finns också på Twitter som @Krisinformation och på Facebook

I de här radio- och TV-kanalerna kan du få information i en VMA-situation:

  • Sveriges Radios FM-kanaler
  • Sveriges Television
  • Sveriges Utbildningsradio
  • TV4
  • Kanal 5
  • Kanal 9

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning.

När används larmet?

Det är den ansvarige räddningsledaren inom räddningstjänsten som bestämmer om och när allmänheten ska varnas. Det kan vara exempelvis vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

I särskilda områden runt kärnkraftverken ska, utöver utomhusvarning, de boende inom dessa områden också kunna få varning inomhus. Detta sker genom RDS-systemet och innebär att hushållen tilldelas särskilda radiomottagare avsedda för varning. Närmast ansvariga för varningen runt kärnkraftverken är respektive länsstyrelse.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy