Pressmeddelande -

Ny handbok – ett steg på vägen till mer solenergi

S-Solar lanserar nu de två första delarna av handboken ”Solenergi 2010 –Guidelines och tekniska anvisningar”. Handboken är framtagen av landets främsta solenergiexperter och vänder sig till professionella användare – från stadsarkitekt till installatör. Målet med handboken är att ge läsaren praktisk fungerande kunskap och främja utvecklingen av den termiska solenergin.

På 10 minuter har solens strålar kastat lika mycket energi över jorden som mänskligheten förbrukar under ett helt år och om 50 år spår bedömare att solen står för hälften av världens energiproduktion. Men redan idag är solenergi något att räkna med. Framför allt den termiska solenergin (för värme- och kylproduktion) är robust, beprövad och fungerar utmärkt. Konstruktion, beräkningar och installation är dessutom att betrakta som enkla. Om man vet hur man gör vill säga.

— Det finns många exempel på professionella solvärmeanläggningar som fungerar utmärkt och som har producerat ”gratisenergi” problemfritt i över trettio år. Anläggningar som konstruerats och installerats rätt från början. Det är från dessa fall vi samlat råd, kunskap och erfarenheter som vi nu publicerar i en handbok om termisk solenergi, berättar Robert Sundquist, R & D Director på S-Solar.

Handboken ”Solenergi 2010 – Guidelines och tekniska anvisningar”, som kommer i två delar, vänder sig till professionella användare, som till exempel stadsplanerare, fastighetsägare, arkitekter, tekniska förvaltare, konsulter och installatörer.

– Vårt mål är att den här handboken blir ett av bidragen till praktisk fungerande kunskap som på allvar driver fram den termiska solenergin till framtidens basenergi, säger Klas Ståhl.

 

Arbetet med den tredje och fördjupande delen av handboken pågår och utgivning beräknas ske under året.

I denna del kommer dimensionering och konstruktion av större solenergisystem att ingående behandlas. I denna del så belyses vikten av korrekta utföranden samt hur en solenergianläggning bör kontrolleras och besiktigas för att livslängder om 25-35 år skall uppnås.

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • solenergi
  • handbok
  • solvärmeanläggningar
  • ssolar
  • termisk solenergi
  • solenergisystem
  • stadsplanerare
  • fastighetsägare
  • arkitetekter

S-Solar är ett världsledande företag inom solenergiteknik med kunder i mer är 20 länder världen över. Tekniken bygger på avancerad svensk nanoteknik och tunnfilm som appliceras i solenergisystem för värme och kyla. Tekniken har erhållit European Solar Key Mark samt är certifierad i ett antal större marknader. Företaget har verksamhet i Kista, Finspång och Båstad. Företaget står bakom mer än 50 % av de större solenergianläggningarna som byggts inom EU.