Pressmeddelande -

S-Solar och White utvecklar solenergidrivna hus

S-Solar, ett världsledande svenskt företag inom solenergiteknik, och White arkitekter, ett ledande arkitektföretag i Skandinavien, har inlett ett strategiskt samarbete för att utveckla husfasader som genererar egen energi med hjälp av avancerad solenergiteknik.

 

De accelererande energipriserna, klimatfrågan och en ökad efterfrågan på oberoende och ren energi från husägare, ställer nya krav på byggbranschen att kunna presentera hållbara alternativ. Energi frågan måste lösas för att möta kraven på en bättre samhällsmiljö och byggande, för såväl ny som ombyggnad. Byggbranschen står inför omedelbara och omfattande förändringar för att kunna bygga både bättre och billigare bostäder. En viktig del av lösningen är att husen generar en större del av den energi som behövs med hjälp av beprövad teknik som från början är integrerad i fasaden. Med hjälp av detta kan bygg- och driftskostnaderna reduceras och en hållbar lösning över byggnadens livstid säkerställas.

 

S-Solar och White har därför sedan en tid tillbaka inlett ett samarbete avseende solenergidrivna hus för att utveckla nya designade fasader och byggnadselement som med hjälp av solenergi själva genererar energi för varmvatten, värme och kyla. Tekniken bygger på beprövad svensk världsledande tunnfilmsteknik från S-Solar som applicerats i solpaneler som utvisat +30 års hållbarhet och hög driftsäkerhet. Tekniken har nu integrerats i designade fasadelement som blir en del i en hel modern och arkitektoniskt utformad fasad. Whites marknadsinsikt, visionära förmåga och designkompetens ska göra tekniken attraktiv och en naturlig del av modern arkitektur.

 

Samarbetet, som avses löpa under fem år, planeras resultera i en serie av nya designade produkter med en kollektion per år. Målgrupp är husägare, fastighetsbolag, byggsystemindustrin, kommuner, landsting etc i Skandinavien och internationellt. Samarbetet förväntas bidra till en snabbare energiomvandling och användning av termisk solenergi.

 

Mer information lämnas av Klas Ståhl, VD S-Solar, +46 706207888 alt klas.stahl@ssolar.com och Marja Lundgren, Partner White Arkitekter +464022599 alt marja.lundgren@white.se.

 

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektföretag och bland de tio största i Europa. Vi är cirka 500 medarbetare på tio kontor från Umeå i norr till Naestved i söder. White grundades år 1951. Vi är branschledande inom hållbar arkitektur. Hammarby Sjöstad, Västra Hamnen i Malmö och Norra Älvstranden i Göteborg är några välkända stadsdelar där vi bidragit till en hög miljöprofil. Widex i Köpenhamn är ett annat exempel där vi utvecklar en stark miljöprofil med mål att minska energiförbrukningen med 75 % jämfört med traditionell teknologi.

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • solenergiteknik
  • white arkitekter
  • byggnadselement
  • fasadelement
  • fastighetsbolag
  • byggsystemindustrin
  • kommuner

S-Solar är ett världsledande företag inom solenergiteknik med kunder i mer är 20 länder världen över. Tekniken bygger på avancerad svensk nanoteknik och tunnfilm som appliceras i solenergisystem för värme och kyla. Tekniken har erhållit European Solar Key Mark samt är certifierad i ett antal större marknader. Företaget har verksamhet i Kista, Finspång och Båstad. Företaget står bakom mer än 50 % av de större solenergianläggningarna som byggts inom EU.

Kontakter

Klas Ståhl

Managing Director and Chairman +46 706 207 888