Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Bokslutskommentar 2012

- Vi har haft fullt fokus på att kunna hjälpa så många som möjligt till en bättre syn genom att leva upp till landstingets vårdgaranti. Vi har dessutom påtagligt minskat antalet väntande återbesök, säger vd Anders Boman.

Tillgänglig vård
Tillgängligheten till S:t Eriks vård är mycket god. Vi uppfyller vårdgarantin på 90 dagar till operation och behandling till 100 procent. Vårdgarantin för mottagningsbesök inom 30 dagar följs i 98 procent av alla fall. Hela 92 procent av akutens besökare hade en vistelsetid under fyra timmar, vilket överträffar både landstingets och vårt eget mål.

Hög produktion
Vi har en fortsatt hög produktion, även om den var något lägre produktion under året jämfört med 2011. Det beror bland annat på fyra fler röda dagar och fler ST-läkare, som innebär ökade krav på handledning. Dock ökade antalet slutenvårdstillfällen, ögonbottenfotografering och injektioner jämfört med året innan.

Stabil ekonomi
Vi redovisar ett resultat för 2012 som är en miljon bättre än budgeterat. Sjukhuset har en omsättning på 448 miljoner kronor

Viktiga händelser 2012
För första gången i Skandinavien genomförde två av våra hornhinnekirurger en ny tekniskt mycket krävande typ av hornhinnetransplantation, en så kallad Descemets Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK).

Vi har fortsatt vår satsning på att öka antalet ST-läkare för att trygga länets kompetensförsörjning. Vi har också förbättrat ST-läkarutbildningen som nu innehåller fler föreläsningstillfällen, kunskapskontroller och möjligheter till återkoppling. Vi har även infört gemensamma falldiskussioner, en undervisningsmottagning samt ett kirurgiskt träningscenter.

Genom vår nya klinikstruktur som infördes under året har vi skapat bra förutsättningar för att göra S:t Erik till en mer effektiv organisation. Vi har bland annat definierat roller, rekryterat chefer och etablerat lokala ledningsgrupper.

Fyra forskare knutna till Institutionen för klinisk neurovetenskap/sektionen för ögon och syn disputerade under 2012 och tre antogs som docenter.

Socialstyrelsen beslutade att S:t Erik tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset ska ansvara för att behandla barnkatarakt och barnglaukom. S:t Erik har sedan tidigare också ett rikssjukvårdsuppdrag inom ögononkologin.

Årets medarbetarenkät bekräftar återigen bilden av att S:t Erik är en mycket attraktiv arbetsgivare. S:t Erik har både goda resultat och hög svarsfrekvens i den årliga medarbetarundersökningen.

Vår operationsavdelning fick landstingets patientsäkerhetspris för sitt arbete med att säkerställa rätt kompetens hos medarbetarna och för att öka säkerheten vid ögonoperationer.

Planer för 2013
Vi ska säkerställa länets kompetensförsörjning genom en fortsatt satsning på ST-utbildningen. För att nå våra mål kring tillgänglighet, kvalitet och ekonomi ska vi bli ännu bättre på att planera vår produktion. Vi kommer att delta i arbetet med framtidens ögonsjukvård i länet och vara med och påverka beslutet om en framtida lokalisering av ögonsjukhuset.

Ämnen

Presskontakt

Kicki Morsing

Kicki Morsing

Presskontakt Kommunikationschef 08-123 231 34

Vi är sjukhuset för hela ögat

S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Vi är unika i Sverige som det enda sjukhuset inriktat på ett enda organ, ögat. Vi erbjuder högspecialiserad och akut ögonsjukvård, forskning och utbildning, tillsammans med Karolinska Institutet. Vi har cirka 175 000 patientbesök per år. Sjukhuset har 450 medarbetare och drivs som ett aktiebolag med Region Stockholm som ägare.

St Eriks Ögonsjukhus
Eugeniavägen 12
171 64 Solna