Pressmeddelande -

Livligare bostadshandel än väntat i Finland

Tvärtemot prognoserna har bostadshandeln blivit livligare i Finland sedan mars. Antalet affärer med begagnade bostäder har ökat och dessutom har klart flera objekt än tidigare lagts ut till försäljning. Både antalet affärer och omsättningen i Sb-Hem har slagit alla tiders rekord under sommarmånaderna. Även hushållens avsikter att köpa bostad har varit exceptionellt höga enligt Statistikcentralens konsumentbarometer (1).

– Den positiva stämningen på bostadsmarknaden på våren och sommaren har överraskat mig, säger Sb-Hems verkställande direktör Jukka Rantanen. – Volymen förväntades sjunka med 2–5 procent i år. För närvarande har dock marknaden för begagnade bostäder stigit med 2,2 procent och den totala marknaden med 0,2 procent. Trots valet i Finland på våren, ändringarna i regeringsbasen och flera internationella osäkerhetsfaktorer har bostadshandeln varit livlig. 


– Handeln hos Sb-Hem är bättre än någonsin för närvarande. Många kunder med uppriktiga avsikter har besökt våra bostadsvisningar sedan mars och även nya objekt läggs hela tiden ut till försäljning med rekordfart. I juli sålde vi nästan 20 procent fler bostäder än året innan.


– Nu är det hög tid att göra affärer. Enligt Statistikcentralens konsumentbarometer är det för närvarande ovanligt många i Finland som överväger att byta bostad under de kommande 12 månaderna. Hushållens avsikter att köpa bostad är högre jämfört med samma tid året innan och betydligt högre än i början av året, fortsätter Rantanen. – Priserna på begagnade höghus- och radhuslägenheter har gått ner lite nästan överallt i Finland, förutom i huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Jyväskylä.


– Enligt konsumentbarometern har hushållen också förtroende för att den egna ekonomin kommer att utvecklas positivt, även om förtroendet för Finlands ekonomi om 12 månader har försämrats märkbart. 


De huvudsakliga drivkrafterna för bostadshandeln är fortfarande starka


– De faktorer som påverkar bostadsmarknaden mest är fortfarande goda. Vad gäller räntorna finns det ingen anledning till oro på lång tid och inte heller inom sysselsättningen har det skett några väsentliga förändringar till det sämre, säger Rantanen. – Det är bara konsumenternas allmänna förtroende som har sjunkit jämfört med för ett år sedan. Det har skett en tydlig förändring till det sämre i konsumenternas förtroendeindikator.

– Det är sannolikt att Europeiska centralbanken sänker styrräntan igen i september. Till följd av detta blir bankerna antagligen tvungna att börja ta ut en avgift för insättningar av sina kunder. Detta kan ha en positiv inverkan på bostadshandeln. Om kunderna blir tvungna att börja betala bankerna för besparingar på kontot, kan bostadsköp bli ett alternativ för många, konstaterar Rantanen. 


– Beslutet att köpa en bostad grundar sig också alltid på känslor. Även om hushållens avsikter att köpa bostad för närvarande är höga och människorna har förtroende för sin egen ekonomi och välfärd, kan läget ändras snabbt, om det dyker upp mer tråkiga nyheter. 


– Då oron för den egna ekonomin väcks, känns det säkrare att flytta byte och köp av bostad till en senare tidpunkt. Mitt önskemål är att det i stället för hotbilder i media mera skulle framkomma positiva ekonomiska nyheter både på hemmamarknaden och utomlands, säger Rantanen. – Nya intressanta företag grundas hela tiden, många av våra små och medelstora företag har kommit igång och börjat växa bra och företag i alla storlekar i hela Finland gör rekordresultat.

[1] Statistikcentralens konsumentbarometer 2019, juli

Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:

Jukka Rantanen

Verkställande direktör, Sb-Hem Ab

Tel: 050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Sb-Hem är en genuint lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisingbasis. Företaget har över 60 kontor i Finland.

www.sbhem.fi


Kontakter

Reetta Tuomala

Presskontakt Tf. marknads- och kommunikationsdirektör +358 40 571 8788