Pressmeddelande -

Sparbanksförbundets årsmöte: förvaltningsrådets sammansättning förnyas

Sparbanksförbundets årsmöte den 15 mars 2012 beslutade förnya sammansättningen av förbundets förvaltningsråd. Dessutom fastställde mötet bokslutet för 2011 och budgeten för 2012. I anslutning till årsmötet hölls Nooa Sparbanks, Sp-Fondbolags och Sb-Hems bolagsstämmor den 16 mars 2012.

Sparbankernas styrelseordförande till förbundets förvaltningsråd

Årsmötet beslutade förnya förvaltningsrådets sammansättning. I fortsättningen är alla sparbankers styrelseordförande eller förvaltningsrådsordförande om banken har ett förvaltningsråd medlemmar i förvaltningsrådet. De är representanter för förtroendemannaförvaltningen.

Det finns sammanlagt 33 sparbanker. I praktiken har förvaltningsrådet 32 medlemmar: 31 sparbankers styrelseordförande samt ordföranden för Etelä-Karjalan Säästöpankkis förvaltningsråd. Utanför förvaltningsrådet stannar Nooa Sparbanks styrelseordförande som är verkställande direktör för en av de sparbanker som äger Nooa och inte förtroendevald.

Tidigare hade förvaltningsrådet 14 medlemmar och medlemmarna var sparbankernas förtroendevalda men inte nödvändigtvis ordförande för styrelsen eller förvaltningsrådet.

– Avsikten med förändringen är att öka informationsgången och interaktionen i sparbanksgruppen. Tack vare den nya sammansättningen har alla sparbanker en möjlighet att påverka gruppens framtid. Å andra sidan ökar detta sparbankernas förutsättningar att förbinda sig till gruppens strategiska mål och stöda de vägval som hör till dem. Detta främjar gruppens enhetlighet och sammanhållning, bedömer Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

Vid sitt konstituerande möte och valmöte valde förvaltningsrådet Västra Nylands Sparbanks styrelseordförande Jaakko Puomila till ordförande och Ekenäs Sparbanks styrelseordförande Gert Johansson till vice ordförande.

Ytterligare information lämnas av Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri, tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi

Hela meddelandet som bilaga.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Taggar

  • sparbanksgruppen

Till Sparbanksgruppen hör 33 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det ca 210 och via samarbete har kunderna tillgång till över 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2011 var rörelsevinsten 65,4 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 587 000. www.sparbanken.fi

Presskontakt

Reetta Tuomala

Presskontakt Tf. marknads- och kommunikationsdirektör +358 40 571 8788