Pressmeddelande -

Sparbanksgruppen förnyar sitt basbanksystem

Sparbanksgruppen svarar på förändringarna i omvärlden och kundbeteendet genom att förnya sitt basbanksystem. Det nya basbanksystemet stöder Sparbanksgruppens digitala strategi och tillväxtmål på marknaden.

Verksamhetens huvudsakliga tyngdpunkt i Sparbanksgruppen är en heltäckande utveckling av kundupplevelsen dvs. sparbanksupplevelsen. Sparbanksupplevelsen förenar den digitala och personliga kundservicen till Finlands bästa kundupplevelse. Sparbanksgruppen ligger kontinuerligt i topp i kundnöjdhetsmätningar och satsar kraftigt på att utveckla sakkunnigheten och på tillgången till tjänster.

”Modern bankverksamhet förutsätter en snabb och flexibel systemarkitektur som möjliggör samarbete mellan partner. Som partner behöver vi en strategisk tjänsteleverantör som har en stark syn på framtidens banksystemarkitektur och en förmåga att driva heltäckande lösningar. Med det nya systemet kan vi erbjuda våra kunder nya digitala produkter och tjänster snabbare än tidigare och mera kostnadseffektivt”, konstaterar Sparbanksgruppens verkställande direktör.

Det nya basbanksystemet Temenos T24 levereras av det amerikanska Cognizant Technology Solutions. Som en del av ett mångårigt avtal övergår den nuvarande IT-tjänsteleverantören Oy Samlink Ab, som delvis ägs av Sparbanksgruppen, i Cognizant Technology Solutions Finland Oy:s ägo.

Det är fråga om ett stort ändringsprojekt, vars kärna utgörs av systemförnyelsen av de centrala bankfunktionerna, men samtidigt är det också fråga om en förändring av affärsverksamheten och verksamhetsmodellerna i en omvärld som är i snabb förändring. 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • sparbanksgruppen

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av 23 lokala Sparbanker samt Sparbankscentralen som finns i Vallgård i Helsingfors. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.

Sparbanksgruppen har ca 1400 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Kontakter

Tomi Närhinen

Sparbanksgruppens verkställande direktör +358 40 72 43 896