Pressmeddelande -

Avtal är bättre än lag

- Det är fel väg att gå att förstärka anställningsskyddet via lagstiftning. Om man tror på den svenska modellen, så måste man också tro på parternas förmåga att uppnå förändringar via avtal, säger SACO-ordföranden Anna Ekström i en kommentar till regeringens och samarbetspartiernas lagförslag. - Angående förslagen hälsar jag med tillfredsställelse att projektanställningar inte längre ska vara en särskild anställningsform. Däremot är förslaget att företrädesrätt inträder efter redan sex månader - istället för tolv som idag - inte bra. Det är en för kort tid att visa vad man går för på arbetsplatsen. Vi ser också en risk för att detta ska försvåra särskilt för unga och nyexaminerade akademiker att få fotfäste på arbetsmarknaden, säger Anna Ekström. Företrädesrätten innebär också att en arbetsgivare är skyldig att återanställa, även om det innebär att personen måste tillsvidareanställas, dvs. om taken överskrids. - Det riskerar att leda till en ökning av kortare anställningar än vad som är vanligt idag, säger Lena Maier, chefsjurist på SACO. SACO har redan tidigare påtalat vikten av att de nya reglerna följs upp och utvärderas särskilt beträffande effekterna för just ungas och nyutexaminerades möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. När det gäller förslagen för föräldralediga är det positivt att den kvalifikationstid på sex månaders anställning hos en arbetsgivare som finns i dag för att tjäna in rätt till föräldraledighet tas bort, liksom förbudet mot att missgynna föräldralediga införs i föräldraledighetslagen. Det är också bra att vid uppsägning pga. arbetsbrist ska uppsägningstiden inte börja ticka förrän den föräldralediga skulle ha återupptagit sitt arbete, säger Lena Maier. Frågor och kommentarer: Anna Ekström, 070-549 35 50 eller SACO:s chefsjurist Lena Maier, 0708-72 21 26.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00