Pressmeddelande -

Det behövs en diskussion om hur kunskap tas tillvara på arbetsmarknaden

Idag presenterar Saco en kunskapsöversikt om under- och överutbildning.

Studier visar att kvinnor och utlandsfödda är mer överutbildade än män och inrikesfödda. Eftersom gruppen akademiker har ökat över tiden, så är också ett inte obetydligt antal akademiker överutbildade.

- Att kvinnor är mer överutbildade skulle kunna bero på att de ofta arbetar i yrken där fler är överutbildade. Om överutbildningen inte avtar under yrkeslivet för utlandsfödda, utan blir långvarig, är diskriminering en tänkbar förklaring, säger Sacoekonomen och rapportförfattaren Helena Persson. Det är fortfarande mycket vi inte känner till om matchningen på arbetsmarknaden, det behövs mer forskning på området för att kunna dra slutsatser, avslutar hon.

- Detta visar tydligt att Sverige behöver en diskussion om hur kunskap och kompetens tas tillvara på vår arbetsmarknad, säger Anna Ekström, Sacos ordförande. Min förhoppning är att rapporten kan bidra till insikter och insatser på arbetsmarknaden så att akademikernas kunskap kommer till nytta på ett bättre sätt på den svenska arbetsmarknaden.

För frågor om rapporten och dess innehåll, Helena Persson, författare till rapporten: 0704-97 23 68
För frågor om Sacos policy, Anna Ekström, Sacos ordförande: 0705-49 35 50

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • saco
  • helena persson
  • anna ekström

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00