Pressmeddelande -

Fler småföretagare medlemmar i facket

Antalet akademiker som driver företag blir fler och fler. Nu är det över 46 000 akademiker inom SACO som har ett eget företag. Det visar rapporten Sveriges Kunskapsföretagare. Sveriges kunskapsföretagare blir fler. Antalet medlemmar i SACO-förbunden som är företagare ökar och idag är var tionde yrkesverksam SACO-medlem företagare i någon form. Det visar rapporten Sveriges Kunskapsföretagare från SACO. - Företagande är en naturlig arbetsform för att utöva det yrke man utbildat sig i, säger Anna Ekström, SACO:s ordförande, i en kommentar till rapporten. - För oss inom SACO är det inte konstigt att ha företagare i vår organisation. Grunden för medlemskap i våra förbund utgår i regel från en professionsgemenskap. Och då blir tillhörighet på arbetsmarknaden mindre viktig, avslutar Anna Ekström. Landets välfärd är beroende av en ökad tillväxt. Ska vi få fart på tillväxten måste antalet företagare bli fler. Av de fakta som framkommer i Akademikerrapport 2004 kan SACO dra följande slutsatser: " Nyföretagande måste uppmuntras, inte minst inom vård- och omsorgssektorn. Dels för att få fler kvinnliga företagare, men också för att öka antalet alternativa arbetsgivare för de kvinnodominerade yrkena inom den offentligfinansierade verksamheten. " Landets universitet och högskolor måste bli bättre på att framhålla företagande som en naturlig arbetsform att utöva yrket för den som genomgått högre utbildning. " Regelverk samt administration måste så långt möjligt ändras för att underlätta företagandet och erbjuda tydliga och förutsägbara regler vid arbetslöshet och sjukdom för egenföretagare. Rapporten, som är framtagen av Jonas Bengtsson på SACO:s kansli, bygger på en Temo-undersökning som under senvåren 2004 genomförts bland yrkesverksamma medlemmar i SACO:s 26 medlemsförbund. Rapporten finns på www.saco.se Kommentarer: Anna Ekström, ordförande SACO, telefon 070-549 35 50 Jonas Bengtsson, projektledare, 070-593 03 47

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00