Pressmeddelande -

Gärna fler skolplatser men först rejäl - kvalitet

I en artikel på Aftonbladet Debatt den 27 april gjorde TCO ett ambitiöst försök att profilera sig som den fackliga organisation som älskar utbildning allra mest. Denna kärleksyttring tog sig dock en lite märklig form – ett rejält angrepp på LO och SACO. Det skriver Wanja Lundby-Wedin och Anna Ekström i en replik på debattplats i Aftonbladet om det viktigaste i utbildningen Skälet till attacken är att vi signalerat att vi känner en oro för att regeringens mål – att 50 procent före 25 års ålder ska gå vidare till högskolan – kan leda till kvalitetsproblem i utbildningen om inte tillräckligt mycket resurser skjuts till. Vi känner också oro för en stigande arbetslöshet bland unga akademiker och en brist på flera kategorier av kvalificerade yrkesarbetare. Såväl LO som SACO ser bred tillgång till god utbildning som en hörnpelare för ett gott samhälle. Utbildning är grunden för jobb, tillväxt, valfrihet i livet och människors personliga utveckling. Satsningen på bra utbildning på alla nivåer har varit viktig för Sveriges framgångar i både ekonomiskt och socialt hänseende. Men den fråga som vi just nu anser bör stå i fokus är utbildningens innehåll och kvalitet. Inom gymnasieskolan är kvaliteten många gånger eftersatt och många ungdomar lyckas inte få fullständiga gymnasiebetyg. Mer än var femte 20-åring har inte klarat gymnasieskolan. I denna grupp är arbetslösheten mycket hög och vi vet att oavslutade gymnasiestudier är negativt, oavsett om man vill läsa vidare på högskolan eller inte. Till stor del kan studiemisslyckandena förklaras av brister redan i grundskolan. Det måste vara allra högsta prioritet att unga får den utbildning de har rätt till i grund- och gymnasieskolan. Den högre utbildningen har under det senaste decenniet fördubblat antalet utbildningsplatser. Vi stödjer den utvecklingen. Men nu är vi inne i en annan fas då kvaliteten bör stå i fokus för utbildningspolitiken. Det gäller såväl för grundskolan, gymnasiet som för högskolan. Det är viktigt att de som går ut både gymnasiet och högskolan gör det med en bra utbildning i bagaget, och med rimliga utsikter på arbetsmarknaden framför sig. Det finns i dag en påtaglig arbetslöshet också bland akademiker; den är totalt sett lägre än för befolkningen i stort, men den består till större andel av långtidsarbetslöshet. Visst ökar andelen som behöver högskoleutbildning, men inget tyder på någon framtida dramatisk ökning av andelen anställningar i samhället som kräver akademisk utbildning. Däremot riskerar vi arbetskraftsbrist inom flera yrken i industrin, byggbranschen och i sjukvården och äldreomsorgen. Därför är det viktigt att satsa på rätt utbildning. Lika viktigt som att öka ungdomars snabba övergång till högskolan, är att anpassa högskolan till dem som har arbetat under en period men som senare vill förkovra sig vidare eller skola om sig till ett annat yrke. Sture Nordh och Eva-Lis Preisz avslutar sin artikel med att efterlysa just ökad kvalitet och att det målet bör vara jämställt med 50-procentsmålet. Vi tror att TCO är överens med oss om att livet ibland handlar om att välja vad som är viktigast för stunden. Vi tror också att vi kan enas om att kvaliteten är prioritet ett och att en ytterligare snabb utbyggnad är ett mål som rimligen kommer därefter. Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande Anna Ekström, SACO:s ordförande

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00