Pressmeddelande -

Nordiskt fackligt brev om tjänstedirektivet

Samtliga ordförande i medlemsorganisationerna i Nordens Fackliga Samorganisation står som undertecknare av det brev om tjänstedirektivet som NFS sänt till de nordiska ledamöterna i Europaparlamentet inför omröstningen om direktivet om två veckor (se http://www.saco.se/templates/saco/document.asp?id=4225 ). I brevet uppmanar ordförandena parlamentarikerna att rösta för ändringsförslag som innebär att direktivet utformas så att arbetsrätten, inbegripet rätten att vidta fackliga åtgärder och teckna kollektivavtal inte ska påverkas. Direktivet får inte heller hindra tecknandet av kollektivavtal och övervakningen av avtal och lagar. Till brevet har konkreta ändringsförslag bifogats. För eventuella frågor kontakta: Åke Zettermark, internationell sekreterare, SACO, 08-613 48 05 eller 070-761 45 04 Lars Nyberg, LOs internationella enhet, 08-796 23 13 eller 070-537 14 00 Leif Dergel, internationell sekreterare, TCO, tel: 08-782 91 91 eller 070-481 91 12

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00