Pressmeddelande -

Ny kurs för gymnasiet och högskolan

Presschef Sven Erik Jansson 08-613 48 00 08-613 48 59 (direkt) 070-782 19 22 (mobil) sej@saco.se I flera årtionden har utbildningspolitiken lunkat på i gamla hjulspår. Så många som möjligt ska läsa tillsammans så länge som möjligt. Det var en politik som pekade framåt på 1960-talet, men i dag har den nått vägs ände. Utslagningen från gymnasieskolan, akademikerarbetslösheten och tendenserna till överutbildning är allvarliga varningssignaler. I skriften ”Ny kurs för gymnasiet och högskolan” skissar SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg på nya alternativ för att underlätta ungdomars väg ut i arbetslivet. – Dela in landet i sex regioner och låt dem bli huvudmän för en mer mångfasetterad och kvalificerad gymnasieskola, inte minst på yrkesutbildningarnas område. Satsa på gymnasielärarna som en självständig lärarkår, där vikten av goda ämneskunskaper betonas och får genomslag i lönesättningen. – Ordna fler lärlingsplatser och ingångsjobb, så att skoltrötta sexton-sjuttonåringar får ett meningsfullt alternativ till att gå direkt till gymnasiet. Slut avtal mellan fack och arbetsgivare där ingångslönerna får en trappa som står i proportion till de nyanställdas produktivitet och arbetsgivarens utbildningsinsatser. Inför tre års skolrätt efter de nio årens skolplikt, så att var och en kan gå vidare i yrkeslivet eller till högskolan på rimliga ekonomiska villkor (studielön) när motivationen kommer. – Öka de nationella provens betydelse, både för att stävja betygsinflationen och som uppföljning och utvärdering av skolornas resultat och begränsa konkurrenskompletteringens betydelse vid antagningen till högre utbildning. – Det är ett stort problem att drygt var femte 20-åring inte avslutar sin gymnasieutbildning. Denna grupp har stora problem med att etablera sig på arbetsmarknaden och är kraftigt överrepresenterad bland de arbetslösa. I stället för att fokusera på exakt vilken andel som går vidare till högskolan bör fokus i debatten ligga på hur vi skapar en gymnasieskola där 100 procent av eleverna ges möjlighet att klara sina studier, säger Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. – Nu bör kvaliteten stå i fokus för utbildningspolitiken. Det gäller såväl för grundskolan och gymnasiet som för högskola och forskning. De som går ut både gymnasiet och högskolan ska göra det med en bra utbildning i bagaget, och med goda utsikter på arbetsmarknaden framför sig. SACO vill bidra till att utbildning ska vara tillgänglig, attraktiv, meningsfull och hålla en mycket hög kvalitet. Men det räcker inte; de kunskaper och den kompetens som utbildning leder till måste komma till bättre nytta i samhället. Jag är därför mycket glad över att Gunnar Wetterberg har lagt fram sina tankar och idéer för oss alla att diskutera, inom och utom SACO. Sverige behöver utbildning i världsklass, men vi behöver också en utbildningspolitisk debatt. Jag hoppas att denna bok ska bidra till båda, avslutar SACO:s ordförande Anna Ekström. Ytterligare kommentarer: Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, SACO, 070-689 11 22 Anna Ekström, ordförande SACO, 070-549 35 50 Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00