Pressmeddelande -

Nytt pressmeddelande från SACO Studentråd

I en utmärkt artikel (DN-debatt 2006-04-28) menar Leif Pagrotsky att doktorander ska ha en livssituation som ”gör att människor mår bättre och därför vågar mer, blir kreativa och arbetar effektivare”. SACO Studentråd tror att den trygghet som anställningen medför också ökar kvaliteten inom forskningen, säger David Svenn ordförande SACO Studentråd. Att idag bli forskare är ett av de mest osäkra projekt en student kan ge sig in i. Därför välkomnar SACO Studentråd regeringens utredning som har till uppgift att se över hur fler doktorander kan få anställning. Pagrotskys artikel visar på att vanföreställningen att unga forskare enbart skulle vara en elit från samhällets toppskikt nu äntligen börjar försvinna. Tvärtom blir människor från alla samhällsklasser forskare, och det bör vara en självklarhet för alla att man ska erbjudas en anställning, menar David Svenn ordförande SACO Studentråd. Det är viktigt för en forskare att kunna ägna tid åt sin forskning så att den håller en god akademisk nivå istället för att gå runt och fundera hur man ska finansiera sin tillvaro, avslutar David Svenn ordförande i SACO Studentråd. För mer information kontakta SACO Studentråds ordförande David Svenn på tel 08-613 48 82 eller 070-557 19 84 david.svenn@saco.se

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00