Pressmeddelande -

Påminnelse: GÖR OM GYMNASIET OCH HÖGSKOLAN

Presschef Sven Erik Jansson 08-613 48 00 08-613 48 59 (direkt) 070-782 19 22 (mobil) mailto:sej@saco.se SACO inbjuder till seminarium där SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg presenterar skriften Ny kurs för gymnasiet och högskolan Tid och plats: SACO, Lilla Nygatan 14, Stockholm, torsdag 18 maj kl 10 Några punkter ur skriften: ny huvudman för gymnasieskolan inför tre års skolrätt efter de nio årens skolplikt satsa på gymnasielärarna som en självständig lärarkår begränsa konkurrenskompletteringens betydelse vid antagningen till högre utbildning använd Bolognaprocessen för en tydlig arbetsfördelning mellan universiteten och högskolorna i landet avtal om ingångsjobb för ungdomar I flera årtionden har utbildningspolitiken lunkat på i gamla hjulspår. Så många som möjligt ska läsa tillsammans så länge som möjligt. Det var en politik som pekade framåt på 1960-talet, men i dag har den nått vägs ände. Utslagningen från gymnasieskolan, akademikerarbetslösheten och tendenserna till överutbildning är allvarliga varningssignaler. Då behövs det en omprövning. I den här skriften skisserar SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg några nya alternativ för gymnasiet och högskolan. Målet är att underlätta vägarna ut i arbetslivet, att sätta motivationen och kvaliteten i centrum med gymnasiet som en kvalificerad skolform. Han diskuterar studielön, huvudmannaskapet för gymnasiet, Bolognaprocessen som hävstång för högskolan och fackens och arbetsgivarnas ansvar för ingångsjobben i arbetslivet. Efter presentationen kommenterar SACO:s ordförande Anna Ekström och Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, skriften. Program: 09.30 Kaffe serveras 10.00 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef SACO, presenterar skriften 10.40 Anna Ekström, ordförande SACO och Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund kommenterar skriften, därefter tid för diskussion och frågor

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00