Pressmeddelande -

Remissvar till Finansdepartementet

Remissvar till Finansdepartementet SACO ställer sig bakom departementets förslag till de ändringar i Lag om ändring i lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) som krävs för att inrangera Sjätte AP-fonden i den struktur och i stort i det regelverk som gäller för övriga AP-fonder. Det är viktigt att slå fast att fonden även för framtiden bibehåller sin särställning med en särskild inriktning mot riskkapitalmarknaden. Vi ställer oss även bakom förslaget att nuvarande antal styrelseledamöter (fem) bibehålles. SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION Gunnar Wetterberg Harald Mårtensson

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00