Pressmeddelande -

SACO fortsätter öka

PRESSinformation från SACO Presschef Sven Erik Jansson 08-613 48 00 08-613 48 59 (direkt) 070-782 19 22 (mobil) sej@saco.se Antalet anslutna till SACO-förbunden fortsätter öka. Det konstateras när siffrorna för 2006 nu är klara. Total finns 586 110 medlemmar, en ökning med drygt 5 500 eller en procent. Antalet yrkesverksamma ökar med drygt 8 800 eller 2,1 procent. - Det är glädjande att SACO och SACO-förbunden fortsätter att öka, säger SACO-ordföranden Anna Ekström. Det visar att ännu fler inser värdet av den yrkesmässiga och fackliga gemenskapen i SACO-förbunden. Mot den bakgrunden är det verkligen roligt att konstatera att vi får en ökning också i år. Det visar att värdet av ett fackligt medlemskap är fortsatt stabilt Störst ökning redovisar Akademikerförbundet SSR med + 2 600, och de har också den största procentuella ökningen med + 5,2 procent. De förbund som ökar mest efter Akademikerförbundet SSR är Naturvetareförbundet + 3,5 procent, Sveriges Arkitekter + 3,2 procent och Jusek + 2,9 procent. Vid årsskiftet gick två av förbunden samman, Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet, till Sveriges Ingenjörer, som är det största förbundet inom SACO. SACO har därmed 24 förbund. Statistiken i sin helhet finns på www.saco.se För ev ytterligare kommentarer: Anna Ekström, 070-549 35 50.

Ämnen

  • Fackligt

Presskontakt

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00