Pressmeddelande -

Saco om forskningspropositionen: Välkomna resurser kan stärka kvaliteten i forskningen, men oro för statlig styrning

- Det är ett välkommet tillskott till svensk forskning som regeringen presenterar i forsknings- och innovationspropositionen. Särskilt bra är att en stor del går direkt till universitet och högskolor. Det gör det möjligt för dem att satsa medel på bland annat fler tjänster för disputerade forskare, säger Sacos ordförande Anna Ekström. Men det är tveksamt om regeringen når enprocentmålet för forskningen.

Saco välkomnar också det fokus på hög kvalitet i forskningen som genomsyrar förslaget, bland annat genom att man låter kvaliteten styra en viss del av anslagsfördelningen. Däremot är Saco kritiskt till att regeringen väljer att bara låta externa forskningsanslag och citeringar vara avgörande för tilldelningen.

Regeringen föreslår en ny finansieringsform av forskning, så kallade strategiska satsningar. Det är positivt att satsningarna fördelas genom forskningsråden och därmed underställs den nödvändiga vetenskapliga prövningen. Problemet Saco ser är att antalet utvalda satsningar är så många att forskningen riskerar att detaljstyras.

- Självklart ska regeringen kunna prioritera forskningsresurser till strategiska områden. Men regeringens metod riskerar att leda till att mindre bra forskning inom de strategiska områdena prioriteras framför forskning i världsklass på områden utanför prioriteringslistan, avslutar Anna Ekström.

För ev frågor Helena Persson, Sacoekonom, 08-613 48 65.

För ytterligare kommentarer Anna Ekström, 070-549 35 50.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00