Pressmeddelande -

SACO Studentråd: - Kvalitet ska löna sig!

Högskoleverket presenterar idag sin rapport Hur har det gått? där man visar resultaten från 6 års kvalitetsgranskning av den högre utbildningen. Resultatet är dystert, 11 procent av utbildningarna ifrågasätts. - Det är ingen nyhet att högskolan lider av stora kvalitetsbrister genom få undervisningstimmar och för många studenter per lärare. Vi välkomnar därför att Högskoleverket föreslår ett nytt resurstilldelningssystem och nya sätt att granska kvaliteten, säger Eva Westerberg, ordförande för SACO Studentråd. Högskolverket föreslår att 5-10 procent av resurserna till högskolan fördelas utifrån bedömningar av utbildningarnas kvalitet. - SACO Studentråd är positivt till att utbildningarnas kvalitet får en direkt betydelse på resurstilldelningen . Det är viktigt att högskolorna får ekonomiska morötter för att jobba med kvalitetförbättring. Kvalitetsgranskningarna måste också vara offentliga, lätta att hitta och att tolka. Både arbetsgivare och blivande studenter ska enkelt kunna göra jämförelser mellan utbildningarna, fortsätter Eva Westerberg. - Genom en skärpt kvalitetskontroll hoppas vi att högskolorna slutar bygga luftslott i kampen om studenterna och i stället på allvar jobbar med att stärka utbildningskvaliteten. Utbildning ska vara något värdefullt, för både individen och för samhället i stort! avslutar Eva Westerberg. För ytterligare kommentarer, kontakta SACO Studentråds ordförande Eva Westerberg på 070-557 19 84 eller eva.westerberg@saco.se Bilder finns på http://www.saco.se/templates/saco/img_archive.asp?id=1939 SACO Studentråd är Sveriges största frivilliga studentorganisation med drygt 100 000 anslutna medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och organiserar studenter inom samtliga utbildningsområden. Vi bevakar politiken och deltar i samhällsdebatten i frågor av intresse för våra medlemmar. Välkommen att läsa mer om oss på www.student.saco.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00